Δυσπαρεύνια, Βουλβοδυνία, Άλγος προδόμου του κόλπου

ICD-10: N94

Ορισμός

Άλγος κατά τη συνεύρεση, επώδυνη κατάσταση στον κόλπο και το αιδοίο.

 

Αίτια

Συνήθη αίτια είναι το έκζεμα, η κάντιντα, ο σκληρός λειχήνας, ο ομαλός λειχήνας και η γεροντική ατροφία.

 

Εκτός των παραπάνω υπάρχει και ένας αριθμός άλλων αιτίων.

Ως παράδειγμα μπορούν να αναφερθούν:

Κακή σεξουαλική τεχνική, φοβία για άλγος ή εγκυμοσύνη, μη ικανοποιητική σεξουαλική ικανοποίηση, κολεόσπασμος, τραυματισμοί, ανατομικές ανωμαλίες, αλλεργίες, άτυπες λοιμώξεις.

 

Θεραπεία

Αιτιολογική ανάλογα με τα ευρήματα της γυναικολογικής εκτίμησης.

Χορηγείται θεραπεία για τις λοιμώξεις και τις μεταβολές λόγω ηλικίας.

 

Στις περιπτώσεις, στις οποίες δεν είναι δυνατό να αποδειχτεί κάποια σωματική αιτία, που να ερμηνεύει τα συμπτώματα της γυναίκας, ίσως πρόκειται για την αποκαλούμενη βουλβοδυνία/ άλγος προδόμου του κόλπου.

Οι συγκεκριμένες γυναίκες χρειάζονται εκτίμηση από γυναικολόγο.

 

Όταν πρόκειται για πιο βύθιο άλγος, τίθεται η υποψία ενδομητρίωσης.

Σε απουσία σωματικής αιτίας πρέπει να εστιάζετε στις ανάγκες της κάθε γυναίκας, την προσωπικότητά της και τη σεξουαλικότητα, μερικές φορές μαζί με κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο.

Συχνά υποκρύπτεται μία κατάσταση, που προκαλεί στρες στο παρασκήνιο.

 

Σε ορισμένες περιοχές (στη Σουηδία) υπάρχουν ιδιαίτερα τμήματα στις υπηρεσίες παροχής υγείας, τα αποκαλούμενα ‘‘Ιατρεία για παθήσεις του αιδοίου’‘.

Μακροπρόθεσμα επιτυγχάνεται βελτίωση σε ένα μεγάλο αριθμό.

Για τη θεραπεία άλγους αυτής της μορφής μπορείτε να δοκιμάσετε θεραπεία, που χορηγείται και σε άλλα χρόνια επώδυνα σύνδρομα, δηλαδή τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά σε χαμηλή βραδινή δόση, τα οποία ορισμένες φορές μπορεί να φανούν αποτελεσματικά.

Μπορείτε επίσης να συστήσετε τη δοκιμή εφαρμογής τοπικά γέλης ξυλοκαῒνης και σε ιατρεία άλλων ειδικοτήτων ίσως φανεί αποτελεσματική η δοκιμαστική χορήγηση ενέσεων βοτουλινικής τοξίνης (Botox).

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Αμιτρυπτιλίνη.

Κλομιπραμίνη.

Ξυλοκαῒνη: Γέλη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019