Έκτακτες (πρώιμες) κοιλιακές συστολές, ΠΚΣ (VES)

ICD-10: I49

Διάγνωση

Πρώιμη έκλυση ευρέος συμπλέγματος-QRS χωρίς προηγούμενο έπαρμα-P (εικ 6).

Μερικές φορές το έπαρμα-P μπορεί να εμφανίζεται στο ή μετά από το σύμπλεγμα-QRS, το επονομαζόμενο ανάδρομο-P, ασύγχρονα επάρματα – Τ.

Αν η μορφή τους είναι ίδια σε κάθε απαγωγή, ονομάζονται μονοεστιακές ΠΚΣ.

Αν όμως η μορφολογία των QRS ποικίλλει, ονομάζονται πολυεστιακές, κάτι που σημαίνει ότι ευθύνονται περισσότερες από μία εστίες για τη δημιουργία των ερεθισμάτων.

Δύο διαδοχικές ΠΚΣ ονομάζονται ζεύγος ΠΚΣ.

ΠΚΣ σε διδυμία σημαίνει ότι κάθε δεύτερη συστολή είναι ΠΚΣ.

ΠΚΣ σε τριδυμία σημαίνει ότι κάθε τρίτη συστολή είναι μία ΠΚΣ.

Μετά από κάθε ΠΚΣ ακολουθεί μία πλήρης αναπληρωματική παύλα με επακόλουθο μία επιμήκυνση της διαστολής.

Αυτό οδηγεί σε αύξηση του χρόνου επαναπλήρωσης των κοιλιών πριν από την επόμενη συστολή με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο όγκος παλμού, κάτι το οποίο γίνεται αντιληπτό ως μία πιο ισχυρή καρδιακή συστολή.

 

Αιτία

Οι μεμονωμένες ΠΚΣ είναι συνηθισμένες σε άτομα γενικά υγιή από καρδιολογικής άποψης.

Εντούτοις η πιο συνηθισμένη πιθανή αιτία συχνής εμφάνισης ΠΚΣ είναι η στεφανιαία νόσος.

Διάφορες άλλες αιτίες μπορεί να είναι:

Φάρμακα (ιδιαίτερα δακτυλίτιδα, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά), βαλβιδοπάθεια, μυοκαρδιοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές (ειδικά υποκαλιαιμία).

Οι εκλυτικοί παράγοντες συχνά σχετίζονται με αυξημένο τόνο του συμπαθητικού (στρες, καφεΐνη, αλκοόλ, λοίμωξη κτλ).

 

Διερεύνηση

Πραγματοποιείται, όταν υπάρχει αύξηση των συμπτωμάτων στην προσπάθεια, καθώς και σε συχνές ΠΚΣ.

Διενεργείται ΗΚΚ/μα με φορητό ΗΚΓ/φο παλάμης, όπως και Holter-ρυθμού.

Αποκλείονται οι παραπάνω αιτίες.

Εικόνα 6

Θεραπεία

Συνήθως καμία.

Σε αντικειμενικά συμπτώματα μπορείτε να δοκιμάσετε τη χορήγηση β-αποκλειστή, ιδιαίτερα όταν στο ιστορικό αναφέρεται σχέση με στρες/ διέγερση του συμπαθητικού και αίσθημα παλμών.

Μη διστάζετε να παραπέμπετε σε καρδιολόγο με ερωτηματικό για ανάταξη, όταν πρόκειται για ΠΚΣ ή σύντομα επεισόδια κοιλιακής ταχυκαρδίας.

Φαρμακευτική αγωγή

β-αποκλειστές: Μετοπρολόλη | Μπισοπρολόλη.
Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2021