Έκτακτες (πρώιμες) υπερκοιλιακές συστολές, ΠΥΚΣ (SVES), Υπερκοιλιακές συστολές

ICD-10: I47

Διάγνωση

Μία πρώιμη συστολή, η προέλευση της οποίας βρίσκεται στον κόλπο, αποκομμένη από το φλεβόκομβο, ατελής αναπληρωματική παύλα.

Η πρώιμη συστολή παρουσιάζεται νωρίτερα από την επόμενη αναμενόμενη συστολή (εικόνα 7).

Το έπαρμα-P έχει διαφορετική μορφή ή απουσιάζει εντελώς (μερικές φορές μπορεί να βρίσκεται μέσα στο σύμπλεγμα QRS, που προηγείται).

Το έπαρμα-P μπορεί να είναι αρνητικό.

Ο χρόνος-PQ είναι πιο σύντομος από ό,τι φυσιολογικά.

Η διαμόρφωση του QRS είναι αμετάβλητη.

Οι ΠΥΚΣ μπορεί να διατηρούνται παρά τη διατήρηση αποκλεισμού σε ένα ή περισσότερα από τα σκέλη των κοιλιών.

Τότε δημιουργείται αύξηση του πλάτους στο κοιλιακό σύμπλεγμα, που ακολουθεί και προκύπτει απόκλιση.

Αυτές οι ΠΥΚΣ, που αποκλίνουν κατά την αγωγή τους, είναι δύσκολο μερικές φορές να διακριθούν από τις πρώιμες κοιλιακές συστολές (ΠΚΣ).

Το δι-οισοφάγειο ΗΚΓ/μα είναι καθοριστικό, για να διαπιστωθεί, αν οι πρώιμες συστολές προηγούνται από την κολπική διέγερση.

 

Αιτία

Παρουσιάζονται σε υγιή καρδιολογικά άτομα και συνήθως στερούνται κλινικής σημασίας.

Μπορεί να αποτελούν προμήνυμα κολπικής μαρμαρυγής/ πτερυγισμού.

Επίσης παρουσιάζονται σε καρδιακή ανεπάρκεια και δηλητηρίαση από δακτυλίτιδα.

 

Διερεύνηση

Σε ενοχλητικά και παροξυσμικά συμπτώματα διενεργείται ΗΚΓ/μα με φορητό ΗΚΓ/φο παλάμης ή διαφορετικά Holter-ρυθμού.

Εικόνα 7

Θεραπεία

Μπορείτε να δοκιμάσετε μικρές δόσεις β-αποκλειστή ή ανταγωνιστή ασβεστίου (βεραπαμίλη ή διλτιαζέμη) σε ασθενείς με έντονα συμπτώματα.

Αιτιολογική σε καρδιακή ανεπάρκεια και δηλητηρίαση από δακτυλίτιδα.
Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2021