Έκτοπος κολπικός ρυθμός

ICD-10: I49

Ορισμός

Αντί για το φλεβόκομβο άλλο κέντρο αναλαμβάνει την παραγωγή του ερεθίσματος για τη διέγερση των κόλπων.

Η μορφή του επάρματος-P γίνεται διαφορετική.

Συχνά αρνητικοποιείται ή γίνεται διφασικό στις απαγωγές ΙΙ και V2.

 

Αιτία

Αυξημένη αναστολή της λειτουργίας του φλεβοκόμβου (λόγω διέγερσης του πνευμονογαστρικού ή επίδρασης από τη διγοξίνη).

Επίσης μπορεί να οφείλεται σε χρόνια πνευμονοπάθεια, διαταραχές των ηλεκτρολυτών ή καρδιακή ανεπάρκεια, που δεν έχει αντιμετωπιστεί.

 

Συμπτώματα

Μπορεί να προκαλέσει παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία, κολπική μαρμαρυγή κ.ά. αρρυθμίες.

 

Θεραπεία

Αιτιολογική.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019