Διαταραχές αγωγιμότητας – Αποκλεισμός αριστερού σκέλους, ΑΑΣ (LBBB) (Πλήρης αποκλεισμός αριστερού σκέλους)

ICD-10: I44

Διάγνωση

Διευρυμένο QRS (≥ 120ms) στις V1-2, καθώς και ευρύ R, χωρίς να προηγείται Q στις V4-6, Ι και aVL, που επίσης παρουσιάζουν ασύμμετρες αλλοιώσεις ST-T (εικόνα 1).

Ευρέα και βαθιά επάρματα-S στις δεξιές απαγωγές.

Εικόνα 1

Αιτίες

Στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί παθολογική εκδήλωση, συνηγορεί για οργανική καρδιοπάθεια, συνήθως για ισχαιμική καρδιοπάθεια.

Παρουσιάζεται επίσης σε αορτική στένωση, μυοκαρδιοπάθεια, ρευματική ή υπερτασική καρδιοπάθεια.

Θεραπεία

Αποσκοπεί στην υποκείμενη κύρια νόσο.

 
Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2021