Διαταραχές αγωγιμότητας – Δι- και τριδεσμικοί αποκλεισμοί

ICD-10: I45

Χαρακτηρίζονται από συνδυασμό διαταραχών αγωγιμότητας.

 

Συνήθως ο διδεσμικός αποκλεισμός είναι RBBB + ΑΠΗ.

 

Στους τριδεσμικούς αποκλεισμούς δεν είναι ασυνήθεις οι συνδυασμοί κΚ-αποκλεισμός Ι, RBBB και ΑΠΗ (ή ΑΟΗ).

 

Οι δύο ημιαποκλεισμοί (ΑΠΗ και ΑΟΗ) παρουσιάζονται σε συνδυασμό με RBBB για κΚ-αποκλεισμό ΙΙΙ.

 

Θεραπεία

Σε δι- και τριδεσμικό αποκλεισμό με συγκοπή, στους οποίους η διερεύνηση ως πιθανότερη αιτία δείχνει μία βραδυαρρυθμία, υπάρχει ένδειξη για βηματοδότη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019