Διαταραχές αγωγιμότητας – AV block II (Mobitz τύπου 1 ή αποκλεισμός Weckebach)

Διάγνωση

Σταδιακή επιμήκυνση του χρόνου αγωγής σε πολλές συστολές, ώσπου ένα ερέθισμα αποκλείεται εντελώς και το αντίστοιχο σύμπλεγμα των κοιλιών απουσιάζει εντελώς.

Το σύνολο των συστολών, που άγονται μεταξύ των αποκλεισμένων ερεθισμάτων, ποικίλλει.

Εικόνα 4

Αιτία

Μπορεί να είναι φυσιολογικό φαινόμενο σε π.χ. ένα νεαρό, καλά γυμνασμένο άτομο, όπως και από δηλητηρίαση (δακτυλίτιδα, β-αποκλειστής), ισχαιμική καρδιοπάθεια.

Θεραπεία

Αιτιολογική.

 
Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2021