Διαταραχές αγωγιμότητας – AV block II (Mobitz τύπου 2)

Διάγνωση

Ο χρόνος αγωγής είναι συνήθως σταθερός.

Ο αποκλεισμός συμβαίνει στο κΚ δεμάτιο του His (κάτω από τον κΚ-κόμβο).

Είναι συνήθης η αιμοδυναμική επίδραση.

Παρουσιάζονται προσβολές Adams Stokes.

 

Αιτία

Ισχαιμική καρδιοπάθεια ή εκφυλιστικές αλλοιώσεις, συχνότερα μη αναστρέψιμος αποκλεισμός.

Μπορεί να προκύψει χωρίς κάποια παθολογία ως συνέπεια παρασυμπαθητικής διέγερσης.

Θεραπεία

Αιτιολογική.

Αν έχει επηρεαστεί το κυκλοφορικό και η κοιλιακή συχνότητα είναι χαμηλή (< 50/λεπτό), συνιστάται ενδοφλέβια χορήγηση ατροπίνης 0,5 mg.

Απαιτείται επείγουσα παραπομπή όλων των συμπτωματικών ασθενών στο νοσοκομείο.

Συχνά ενδείκνυται βηματοδότης.
Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2021