Διαταραχές αγωγιμότητας – AV block ΙΙΙ (πλήρης αποκλεισμός)

Διάγνωση

Φυσιολογικά επάρματα-P με ομαλό ρυθμό.

Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ασθενής έχει κΚ-αποκλεισμό ΙΙΙ + κολπική μαρμαρυγή, τα επάρματα-P δε φαίνονται.

Μπορεί να απουσιάζει εντελώς το σύμπλεγμα QRS ή να έχει κανονικό ρυθμό, χωρίς να υπάρχει σχέση με τα επάρματα-P και αργή κοιλιακή συχνότητα (< 60/λεπτό) (εικόνα 5).

Συχνότερα μία εστία μακριά από τον αποκλεισμό αναλαμβάνει τη λειτουργία του βηματοδότη.

Τα QRS είναι στενά ή φαρδιά ανάλογα με την προέλευση του ρυθμού ‘’εκ διαφυγής’’.

Ένας κομβικός ρυθμός διαφυγής δημιουργεί συχνά μία κοιλιακή συχνότητα 40-60/λεπτό.

Ένας κοιλιακός ρυθμός διαφυγής δημιουργεί μία συχνότητα 20-40/λεπτό.

Εικόνα 5

Αιτία

Ισχαιμική καρδιοπάθεια (ειδικά οξύ έμφραγμα οπίσθιου τοιχώματος και πρόσθια διαφραγματικά εμφράγματα), περιμυοκαρδίτιδα, δηλητηρίαση, καθώς και εκφυλιστικές αλλοιώσεις.

Θεραπεία

Όταν υπάρχει επίδραση στο κυκλοφορικό και η κοιλιακή συχνότητα είναι χαμηλή (< 50/λεπτό), ενδοφλέβια ατροπίνη 0,5 mg.

Η χορήγησή της μπορεί να επαναληφθεί.

Πρόκειται για περιστατικό νοσοκομείου.

Βηματοδότης!

 
Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2021