Διαταραχές αγωγιμότητας – Οπίσθιος κατώτερος αποκλεισμός, ΑΟΗ (LPH). (Αριστερός οπίσθιος ημιαποκλεισμός)

ICD-10: I45

Διάγνωση

Δεξιόστροφος ηλεκτρικός άξονας στο πρόσθιο επίπεδο με υψηλό R, απουσία του S στην II και βαθύ S στην Ι, που χαρακτηρίζεται από δυσχέρεια στη διάγνωση.

 

Αιτία

Όπως και στον ΑΠΗ, καθώς και σε πνευμονική νόσο.

Ο καθένας από αυτούς τους δύο ημιαποκλεισμούς, ΑΠΗ και ΑΟΗ, σε συνδυασμό με αποκλεισμό δεξιού σκέλους προδιαθέτουν για πλήρη κΚ-αποκλεισμό.

Ενδείκνυται θεραπεία με βηματοδότη σε ασθενείς με ζάλη και/ή λιποθυμίες άγνωστης αιτιολογίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019