Διαταραχές αγωγιμότητας – Πρόσθιος πλάγιος αποκλεισμός, ΑΠΗ (LAH) (Αριστερός πρόσθιος ημιαποκλεισμός)

ICD-10: I44

Διάγνωση

Υπερβολική απόκλιση του άξονα προς τα αριστερά, που χαρακτηρίζεται από κυρίαρχο S στην ΙΙ, ΙΙΙ και aVF.

 

Προϋπόθεση είναι ότι το S καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση από το R στη ΙΙ.

 

Συνήθως φαίνονται επίσης χαρακτηριστικό S στη V5-6, rS στην Ι και την aVL, qR στην ΙΙΙ και την aVF.

QRS > 120 ms.

 

Αιτία

Αποκλεισμός του πρόσθιου κλάδου του αριστερού σκέλους.

Αποτελεί φυσιολογική παραλλαγή.

Παρουσιάζεται πιο πολύ σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιακή νόσο, μυοκαρδιοπάθεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές και νόσο της αορτικής βαλβίδας.

 

Αυτοί οι δύο ημιαποκλεισμοί, ο ΑΠΗ και ο ΑΟΗ, όταν συνυπάρχουν με αποκλεισμό δεξιού σκέλους, προδιαθέτουν σε εκδήλωση ολικού κΚ-αποκλεισμού.

 

Η θεραπεία με βηματοδότη ενδείκνυται σε ασθενείς με ζάλη και/ή λιποθυμίες άγνωστης αιτιολογίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019