Διαταραχές αγωγιμότητας

Ορισμός

Ο αποκλεισμός του δεξιού ή του αριστερού σκέλους προκαλεί παραμόρφωση και αύξηση του εύρους του συμπλέγματος των κοιλιών.

Πλήρης αποκλεισμός σκέλους, αν η διάρκεια του QRS υπερβαίνει τα 0,12 δευτ.

Σε ατελή αποκλεισμό μικρότερη διάρκεια, αλλά τυπική διαμόρφωση-QRS.

Ο κανόνας είναι ότι η μορφή, που καταγράφεται στις V5-6, παρουσιάζεται και στην Ι και την aVL.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019