Καρδιακά φυσήματα – Ανεπάρκεια μιτροειδούς

ICD-10: I34.0

Αιτίες

Μεταξύ άλλων πρόπτωση μιτροειδούς, δευτεροπαθής από τη διάταση της αριστερής κοιλίας ή από ενδοκαρδίτιδα.

 

Συμπτώματα

Δύσπνοια, καρδιακή ανεπάρκεια, κόπωση, κολπική μαρμαρυγή.

 

Αντικειμενική εξέταση

Τραχύ συστολικό, στην κορυφή με αντανάκλαση στην αριστερή μασχάλη.

Επιτείνεται, όταν ο ασθενής ξαπλώνει στην αριστερή πλευρά.

 

Διερεύνηση

Σε υποψία για μη-φυσιολογικό φύσημα: ΗΚΓ, ηχοκαρδιογραφία.

 

Θεραπεία

Εκτίμηση από καρδιολόγο με ερώτημα για χειρουργική αντιμετώπιση.

Αναμονή σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με φυσιολογική λειτουργία-ΑΚ.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019