Καρδιακά φυσήματα – Στένωση αορτής

ICD-10: I35.0

Αιτίες

Εκφύλιση, σκλήρυνση βαλβίδας (κυρίως σε ηλικιωμένους), διγλώχινη βαλβίδα (μέση-ηλικία), ρευματική βαλβιδοπάθεια (ασυνήθιστη).

 

Συμπτώματα

Στηθάγχη, συγκοπή, δύσπνοια.

 

Αντικειμενική εξέταση

Τραχύ συστολικό, στο 2ο μεσοπλεύριο δεξιά με αντανάκλαση στην κορυφή και τις καρωτίδες.

Μπορεί να εξαλείφεται σε επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας.

Αδύναμος ή μη ακουστός 2ος τόνος.

 

Διερεύνηση

Σε υποψία μη-φυσιολογικού φυσήματος: ΗΚΓ, υπερηχογράφημα.

 

Θεραπεία

Γενικά:

Εκτίμηση από καρδιολόγο, αναμονή σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με φυσιολογική λειτουργία-ΑΚ.

Το ενδεχόμενο επέμβασης μπορεί να εξεταστεί ακόμη και σε ασθενείς μεγαλύτερους των 80 ετών, εφόσον ο ασθενής είναι δραστήριος και δε φέρει κάποια σοβαρής μορφής συννοσηρότητα.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019