Καρδιακά φυσήματα – Στένωση καρωτίδων

ICD-10: I70.9 P

Αιτίες

Αρτηριοσκλήρυνση της καρωτιδικής αρτηρίας.

 

Συμπτώματα

Συχνά ασυμπτωματική.

Μπορεί να οδηγήσει σε ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, ΠΙΕ στην περιοχή των καρωτίδων (παροδική αμαύρωση ή απόφραξη των αγγείων του αμφιβληστροειδούς).

 

Αντικειμενική εξέταση

Τραχύ συστολικό φύσημα πάνω από τις καρωτίδες.

 

Διερεύνηση

Ιστορικό (κάπνισμα, κληρονομικότητα).

Σε εκδήλωση συμπτωμάτων συνιστάται όσο το δυνατόν πιο σύντομα παραπομπή για έλεγχο με doppler.

Σε ασυμπτωματικά φυσήματα: ΑΠ, χοληστερόλη-ορ, LDL, τριγλυκερίδια-ορ, γλυκόζη-πλάσματος, Hb, Ht, PLT.

 

Θεραπεία

Σε στένωση με βαριά συμπτώματα (ελάττωση του αυλού των καρωτίδων > 70% ή μέγιστη ταχύτητα ροής 2,1 - 3,2 m/s) στόχος είναι η επέμβαση μέσα σε 2 εβδομάδες.

Ηλικία > 80 ετών δεν αποτελεί από μόνη της αντένδειξη.

Γενικά ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Προφύλαξη με ακετυλοσαλικυλικό οξύ 75 mg x 1.

 

Έχει διαπιστωθεί ότι η χειρουργική αντιμετώπιση συμπτωματικής καρωτιδικής στένωσης υψηλού βαθμού υπερτερεί από τη φαρμακευτική θεραπεία ως πρωτογενής πρόληψη κατά των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η χειρουργική αντιμετώπιση ασυμπτωματικής καρωτιδικής στένωσης είναι αμφιλεγόμενη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019