Καρδιακά φυσήματα – Στένωση μιτροειδούς

ICD-10: I05.0

Αιτία

Ρευματική βαλβιδοπάθεια.

 

Συμπτώματα

Δύσπνοια, κόπωση σε προσπάθεια, κολπική μαρμαρυγή, καρδιακή ανεπάρκεια, αιμόπτυση, στηθάγχη.

 

Αντικειμενική εξέταση

Τραχύ διαστολικό φύσημα, καλύτερα ακουστό στην κορυφή σε δεξιά πλάγια θέση.

 

Διερεύνηση

Σε υποψία μη-φυσιολογικού φυσήματος: ΗΚΓ, ηχοκαρδιογραφία.

 

Θεραπεία

Αναμονή σε ασυμπτωματικούς ασθενείς.

Γενικά σε αυτούς τους ασθενείς χρειάζεται εκτίμηση από καρδιολόγο, στην οποία γενικά συμπεριλαμβάνονται ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή με ερώτημα για χειρουργική θεραπεία.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019