Καρδιακά φυσήματα – Φυσιολογικά

ICD-10: R01

Αιτία

Φυσιολογικοί ήχοι από τη ροή του αίματος.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ήπιος συστολικός, συχνότερα πάνω από το 2ο μεσοπλεύριο διάστημα.

Πιο συχνά σε νεότερους, αδύνατους ασθενείς, καθώς και σε αναιμία, πυρετό, εγκυμοσύνη, ταχυκαρδία.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019