Κολπικός πτερυγισμός, κΠ

ICD-10: I48

Ορισμός

Ταχεία, (συχνότερα) ρυθμική κολπική δραστηριότητα με συχνότητα 200-350/λεπτό.

 

Αιτίες

Να εξετάζετε πάντοτε το ενδεχόμενο κολπικού πτερυγισμού σε ‘‘φλεβοκομβική ταχυκαρδία’‘, που επιμένει, δηλαδή με συχνότητα 140-150 χτύπους/ λεπτό.

Ο μηχανισμός, που προκαλεί έναν κολπικό πτερυγισμό, μπορεί να είναι η επανείσοδος του ερεθίσματος στους κόλπους, ένα ‘‘περιοδεύον’‘ ερέθισμα των κόλπων.

Όπως και στην κολπική μαρμαρυγή, προκαλείται ένα μπλοκάρισμα της μεταβίβασης του ερεθίσματος στον κολποκοιλιακό-κόμβο, το οποίο μπορεί να ποικίλλει από 2:1 μέχρι 4:1.

Η κοιλιακή συχνότητα είναι λιγότερο άρρυθμη συγκριτικά με την κολπική μαρμαρυγή.

Σε εμπλοκή 2:1 ίσως υπάρχει δυσχέρεια στην αναγνώριση των κολπικών επαρμάτων στο ΗΚΓ.

Γι’αυτό η πίεση των καρωτίδων ή η απαγωγή του οισοφάγου μπορεί να διευκολύνει τη διαγνωστική διαδικασία.

 

Αντικειμενική εξέταση

Η εικόνα των επαρμάτων των κόλπων στο ΗΚΓ/μα αποτελεί ταυτότητα της διαταραχής, ένα χαρακτηριστικό ‘‘πρότυπο οδόντων πριονιού’‘ στις απαγωγές, που αντιστοιχούν ακριβώς στην κολπική δραστηριότητα, δηλαδή στην ΙΙΙ (συχνά η πιο εμφανής), την aVR, II, V1 και V2.

 

Μπορεί να προκύψει κλινική εικόνα καρδιακής ανεπάρκειας.

 

Διερεύνηση

Βλέπε το υποκεφάλαιο Κολπική μαρμαρυγή στο παρόν κεφάλαιο.

 

Θεραπεία

Βλέπε το υποκεφάλαιο Κολπική μαρμαρυγή στο παρόν κεφάλαιο.

Στον κολπικό πτερυγισμό υπάρχει η δυνατότητα θεραπευτικής αντιμετώπισης με καθετηριασμό-RF.

Παραπομπή επιλεγμένων ασθενών σε καρδιολόγο, στην οποία να επισυνάπτονται αντίγραφα των πρόσφατων ΗΚΓ/των.

 

Καθετηριασμός-RF (καθετηριασμός με ραδιοκύματα) σημαίνει ηλεκτρική απομόνωση της αρρυθμιογενούς εστίας διαμέσου θέρμανσης με ενδοκαρδιακό καθετήρα.

Το αποτέλεσμα της μεθόδου είναι καλό.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019