Παροξυσμική υπερκοιλιακή κολπική ταχυκαρδία, ΠΥΚΤ, Ταχυκαρδία, Έκτοπη κολπική ταχυκαρδία

ICD-10: I47

Ορισμός

Επεισοδιακή εκδήλωση ταχυκαρδίας με προέλευση από ή πάνω από τον κΚ-κόμβο.

Συμπεριλαμβάνει προδιέγερση (μεταξύ άλλων αφανές και διαγνωσμένο WPW), καθώς και  AVNRT (ΤεκΚΚ/ταχυκαρδία επανεισόδου κΚ-κόμβου).

Εκδηλώνεται στο 0,5-1 % του πληθυσμού.

Κοιλιακή συχνότητα  > 100/ λεπτό (κατά κανόνα 150-200/ λεπτό), διάρκεια επεισοδίου από λεπτά μέχρι αρκετές ώρες, σύμπλεγμα-QRS < 120 ms.

 

Διάγνωση

Ιστορικό.

Κύματα δέλτα σε ΗΚΓ-ηρεμίας, όταν πρόκειται για γνωστό WPW και διαοισοφάγειο-ΗΚΓ, αν είναι δυνατό κατά τη διάρκεια του επεισοδίου (με φορητό ΗΚΓ/φο παλάμης και αντίστοιχα Holter-ρυθμού).

P-επάρματα με διαφορετική μορφολογία ανάλογα με τις εστίες.

 

Διαφορική διάγνωση

Φλεβοκομβική ταχυκαρδία (αν η εστία εντοπίζεται κοντά στο φλεβόκομβο).

 

Κολπική μαρμαρυγή (αν πρόκειται για πολυεστιακή προέλευση συνήθως με ακανόνιστο ρυθμό.

Σε τέτοιες περιπτώσεις διαπιστώνονται επάρματα-P με διαφορετική μορφολογία).

Αποκλεισμός σε κολπικό πτερυγισμό. ΝΙΕ = Μη – επεμβατική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη (μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη ταχυκαρδίας).

 

Ταχυκαρδία εξαιτίας άλλης αιτίας, π.χ. λόγω ανησυχίας, άλγους, πυρετού, θυρεοτοξίκωσης, τοξικής επίδρασης (συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ), καρδιοπνευμονικής νόσου (π.χ. καρδιακής ανεπάρκειας).

 

Θεραπεία

Μερικές φορές η αρρυθμία μπορεί να διορθωθεί με το χειρισμό Valsalva (σε ύπτια θέση, ανάσκελα, πιέζοντας με τα πόδια τον τοίχο – κράτημα της αναπνοής όσο το δυνατόν περισσότερο).

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τη μάλαξη των καρωτίδων (πριν από το χειρισμό αυτό συνιστάται ακρόαση για τυχόν στενώσεις αγγείων).

Επείγουσα παραπομπή σε νοσοκομείο, όταν η ταχυκαρδία επιμένει.

 

Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο νοσοκομείο σε εύλογη απόσταση, μπορείτε να χορηγήσετε:

Οξυγόνο, ένεση αδενοσίνης 5 mg/mL, 1 mL x1-3 (όχι σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου ούτε σε άσθμα), συνεχής ΗΚΓ/κή επαγρύπνηση, τακτική μέτρηση αρτηριακής πίεσης, αν χρειαστεί, ενέσεις μετοπρολόλης 1 mg/mL (ένεση 5 mg/ 3 λεπτά ενδοφλέβια.

Μπορείτε να επαναλάβετε το πολύ μέχρι 3 φορές).

 

 

Υπάρχει σχέση μεταξύ του διεγνωσμένου συνδρόμου WPW και του αιφνιδίου θανάτου. Σε κολπική μαρμαρυγή με προδιέγερση υπάρχει κίνδυνος θανάτου εξαιτίας της πιθανότητας για εκφυλισμό της σε κοιλιακή μαρμαρυγή. Μεταφορά με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για ηλεκτρική ανάταξη. Σε αυτήν την περίπτωση τα ΗΚΓ/κά ευρήματα είναι: Ακανόνιστος με αυξημένο πλάτος κοιλιακός ρυθμός με σταθερά μεταβαλλόμενο πλάτος-QRS. Σε διεγνωσμένο WPW αντενδείκνυνται η βεραπαμίλη και η δακτυλίτιδα, ενώ γενικά δεν υπάρχει αντένδειξη στις διάφορες παροξυσμικές υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (ΠΥΚΤ).

 

Επιλεκτικά: Σε βάσιμη ισχυρή υποψία για ΠΥΚΤ (PSVT) δικαιολογείται παραπομπή σε καρδιολόγο με ερωτηματικό για κατάλυση με ραδιοσυχνότητες ως θεραπεία πρώτης εκλογής. Μαζί με το παραπεμπτικό επισυνάψτε ΗΚΓ/μα ηρεμίας και, αν χρειαστεί, ΗΚΓ/μα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019