Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, Βραδυ-ταχυαρρυθμικό σύνδρομο, Δυσλειτουργία φλεβοκόμβου

ICD-10: I49.5 C (Σύνδρομο βράδυ-τάχυ) | Ι49.5 (Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου)

Ορισμός

Δυσλειτουργία του φλεβοκόμβου, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, όταν συγχρόνως υπάρχουν συμπτώματα, όπως συγκοπή, ζάλη, κόπωση.

 

Συμπτώματα

Φλεβοκομβική βραδυκαρδία με επιπλέον χρονότροπη ανεπάρκεια.

Φλεβοκομβική παύση, φλεβοκολπικός αποκλεισμός.

Συνήθως μαζί με κολπικές ταχυκαρδίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η κολπική μαρμαρυγή.

 

Διερεύνηση

Δοκιμασία κόπωσης (με την οποία αποσαφηνίζεται πιθανή χρονότροπη ανεπάρκεια).

Holter-ρυθμού, ενδεχομένως ηλεκτροφυσιολογική μελέτη με έλεγχο του χρόνου αποκατάστασης φλεβοκόμβου.

 

Θεραπεία

Παραπομπή σε καρδιολόγο, ίσως βηματοδότης.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019