Αρρυθμία φλεβοκομβική

ICD-10: I49

Διάγνωση

Οι μεταβολές της συχνότητας είναι σύγχρονες με την αναπνοή.

 

Αιτίες

Η φλεβική επιστροφή του αίματος στην καρδιά αυξάνει κατά την εισπνοή με επακόλουθο τη διάταση του δεξιού κόλπου.

Η διάταση έχει ως αποτέλεσμα μία αντανακλαστική αύξηση της συχνότητας.

Η φλεβοκομβική αρρυθμία παρουσιάζεται συχνά σε νέα, υγιή άτομα.

 

Διερεύνηση

ΗΚΓ.

Ενθαρρύνετε τον ασθενή να παίρνει βαθιές αναπνοές μακράς διάρκειας, ώστε να γίνεται έκδηλη η φλεβοκομβική-αρρυθμία.

 

Θεραπεία

Δε χρειάζεται.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019