Βραδυκαρδία, Φλεβοκομβική βραδυκαρδία

ICD-10: I49

Διάγνωση

Κανονική συχνότητα < 50/λεπτό.

 

Αιτίες

Φυσιολογικά εκδηλώνεται κυρίως σε νέα και καλά γυμνασμένα άτομα, στα οποία αυξάνεται η συχνότητα κατά τη σωματική προσπάθεια κατά ανάλογο τρόπο.

Φαρμακευτική επίδραση (δακτυλίτιδα, β-αποκλειστές), αύξηση του τόνου του πνευμονογαστρικού, νόσος φλεβοκόμβου.

 

Διαφορική διάγνωση

Κομβικός ρυθμός ‘’εκ διαφυγής’’, επιδράσεις στον εγκέφαλο (επι- και υποσκληρίδιο αιμάτωμα και εγκεφαλικό οίδημα).

Αν παρουσιάζεται εναλλαγή φλεβοκομβικής βραδυκαρδίας με παροξυσμικές ταχυαρρυθμίες, να εξετάζεται το ενδεχόμενο του συνδρόμου νοσούντος φλεβοκόμβου, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους, στους οποίους έχει αποκλειστεί η φαρμακευτική επίδραση.

 

Θεραπεία

Συνήθως καμία.

Σε φαρμακευτική επίδραση:

Διακοπή ή ρύθμιση.

Αν έχει επηρεαστεί το κυκλοφορικό, εξετάστε το ενδεχόμενο χορήγησης ατροπίνης 0,5 mg ενδοφλέβια και, αν χρειαστεί, επαναλάβετε.

Ενδεχομένως βηματοδότης σε έντονα συμπτώματα.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019