Ακρωτηριασμός δακτύλου

ICD-10: T05

Θεραπεία

Παραπομπή σε ΤΕΠ χειρουργικής!

Τυλίξτε το ακρωτηριασμένο τμήμα σε ένα υγρό επίθεμα και τοποθετήστε το σε μία πλαστική σακούλα, η οποία στη συνέχεια τοποθετείται σε μία επιπλέον πλαστική σακούλα, η οποία περιέχει κομμάτια πάγου και νερό.

Είναι σημαντικό το τμήμα, που έχει αποκοπεί, να μην έρχεται απευθείας σε επαφή με πάγο/παγοκύστη!

 

Μπορεί να γίνει επανασυγκόλληση του αντίχειρα, όπως και του δακτύλου/δακτύλων, αν έχουν προσβληθεί περισσότερα από ένα δάκτυλα (μεμονωμένα δάκτυλα ίσως χαθούν, χωρίς να προκαλείται κάποια σοβαρή αναπηρία απ’ αυτό).

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019