Αστράγαλος του ποδοσφαιριστή

ICD-10: Μ25.5 (πόνος ποδοκνημικής)

Ορισμός

Επώδυνη κατάσταση στην ποδοκνημική (κυρίως σε καταπόνηση) με αναδημιουργία οστού (οστεοφύτων) στην μπροστινή επιφάνεια της ποδοκνημικής.

 

Αιτία

Πιθανόν λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών, όπως επαναλαμβανόμενα διαστρέμματα και υπερδιατάσεις της ποδοκνημικής.

Επίσης συχνά δημιουργείται πίεση μεταξύ της κνήμης, του αστραγάλου και του οστού της φτέρνας στην πίσω επιφάνεια της ποδοκνημικής.

Το αποτέλεσμα είναι η δευτερογενής αναδημιουργία οστού, τα οστεόφυτα και ορισμένες φορές ακόμη και ελεύθερα σώματα, τα οποία ενοχλούν σε πελματιαία κάμψη του άκρου ποδιού.

 

Συμπτώματα

Πόνος, ευαισθησία, οίδημα στην μπροστινή επιφάνεια της ποδοκνημικής στην πρόκληση σε θέση μέγιστης πελματιαίας κάμψης (τεντωμένος αστράγαλος στο ποδόσφαιρο) και μέγιστη ραχιαία έκταση.

Μειωμένη ακτίνα κίνησης.

 

Αντικειμενική εξέταση

Τοπική ψηλαφητική ευαισθησία.

Μειωμένη εύρος κίνησης ποδοκνημικής, κυρίως ραχιαία.

 

Διερεύνηση

Κλινική διάγνωση, όπου η ακτινογραφία επιβεβαιώνει τη διάγνωση με την αποκάλυψη των οστεοφύτων.

 

Θεραπεία

Περιορισμός των κινήσεων της ποδοκνημικής με εφαρμογή ελαστικού επιδέσμου/ νάρθηκα.

Γενικά συμπτωματική θεραπεία με αναλγητικά (παρακεταμόλη) και/ή ΜΣΑΦ από το στόμα.

Σε επιμονή των συμπτωμάτων μπορεί να χρειαστεί εγχείρηση (συχνότερα στη διάρκεια της εποχής χαμηλής δραστηριότητας), για να αφαιρεθούν οι εναποθέσεις οστού και τυχόν ελεύθερα σώματα.

       

Φαρμακευτική αγωγή

 

ΜΣΑΦ: Ιβουπροφαίνη | Ναπροξένη | Κετοπροφαίνη.

Παρακεταμόλη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019