Αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο, Αυχενοβραχιοναλγία, Αυχενική ριζοπάθεια, Αυχενική σπονδυλική στένωση, Αυχενική σπονδύλωση, Κρανιοαυχενικό σύνδρομο

ICD-10: M53

Βλέπε και τα υποκεφάλαια ‘’Μουδιάσματα στο χέρι’’, ‘’Μυαλγία αυχένα’’ και ‘’Ραιβόκρανο’’ στο παρόν κεφάλαιο.

 

Ορισμός

Παθολογική κατάσταση του αυχένα με αντανακλώμενο πόνο.

 

(Αυχεναλγία: Μακροχρόνιος πόνος αυχένα.

 

Αυχενοβραχιοναλγία: Πόνος αυχένα με αντανάκλαση σε ώμο-πάνω άκρο.

 

Αυχενική ριζοπάθεια: Αντανάκλαση, που οφείλεται σε συγκεκριμένο νεύρο).

 

Η αυχενική σπονδύλωση περιλαμβάνει εκφύλιση μεσοσπονδύλιου δίσκου, κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου, εναποθέσεις οστού/ οστεόφυτα, επίδραση από τις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις.

 

Η αυχενική στένωση περιλαμβάνει στένωση του σπονδυλικού σωλήνα.

 

Αιτία

Παθολογικές εξεργασίες στις δομές της ΑΜΣΣ (μεσοσπονδύλιων δίσκων, νευρικών ριζών, ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων), όπως και τραυματισμοί, μπορούν να προκαλέσουν τόσο μυαλγίες, όσο και να επίδραση στις ρίζες π.χ. αυχενική κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου, αυχενική σπονδύλωση και στένωση.

Παρόμοια εκδηλώνεται επίσης ο αναφερόμενος πόνος από την εκφύλιση μεσοσπονδύλιων δίσκων.

Η αυχενική σπονδύλωση προκαλείται κυρίως από φυσιολογική γήρανση και επιπλέον γενετικούς παράγοντες.

 

Συμπτώματα

Μυϊκή ένταση, δυσκαμψία γύρω από την ΑΜΣΣ, αυχενική ριζοπάθεια:

Πόνος τοπικά με αντανάκλαση του τύπου των παραισθησιών και διαταραχών της αισθητικότητας σε ένα δερμοτόμιο, συχνά νυκτερινές ενοχλήσεις με ραιβόκρανο/ πόνο χωρίς εκλυτική αιτία, σε μεσήλικα άτομα συνήθως στο μεσοσπονδύλιο δίσκο Α5-Α6 (ρίζα-Α6 με συμμετοχή του αντίχειρα, του μακρού δακτύλου και του δείκτη).

Μείωση έντασης ή εξάλειψη των αντανακλαστικών του δικεφάλου και βραχιονοκερκιδικού, πόνος στην οπίσθια/ πλάγια επιφάνεια του βραχίονα, στην κερκιδική επιφάνεια του αντιβραχίου, ίσως μούδιασμα στην παρειά).

Σε ασθενείς ηλικίας 70-80 ετών πιο συνηθισμένη είναι η επίδραση σε Α3-Α4, τάση.

 

Σπονδύλωση με νευρικό ερεθισμό του πάνω τμήματος της ΑΜΣΣ προκαλεί κυρίως κεφαλαλγία, συχνά μονόπλευρη με αντανάκλαση στον κρόταφο μέχρι και πάνω από τον οφθαλμό, μερικές φορές πόνος στον ώμο/ωμοπλάτη.

Είναι συνηθισμένα τα προβλήματα ζάλης, το αίσθημα πίεσης αυτιού, το τρεμόπαιγμα των ματιών.

 

Ο πόνος εκλύεται/ επιδεινώνεται στο μέγιστο εύρος κίνησης και σε καταπόνηση, στην οποία το άτομο διατηρεί τον αυχένα στην ίδια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Σε αυχενική στένωση μπορούν να εκδηλωθούν τα ονομαζόμενα συμπτώματα των μακρών (νευρικών) οδών με – εκτός της αδυναμίας των πάνω άκρων – ακράτεια ούρων, αλλά επίσης επίδραση των νεύρων του κάτω άκρου, π.χ. διαταραχή βάδισης και πτώση άκρου ποδιού.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ στο ό,τι η πιο συχνή διαταραχή βάδισης σε ασθενείς πάνω των 50 ετών είναι η σπονδυλική στένωση, συχνά χωρίς πόνους!

 

Αντικειμενική εξέταση

Πόνος + ίσως αντανάκλαση στο πάνω άκρο μπορεί να προκληθεί με την ανύψωση της πάσχουσας πλευράς ή με τη συμπίεση της ΣΣ (δοκιμασία αξονικής συμπίεσης).

 

Δοκιμασία Spurling, πόνος νευρικής ρίζας από την ΑΜΣΣ προκαλείται με την έκταση του αυχένα του ασθενή και την περιστροφή του προς την πλευρά, όπου εκδηλώνονται τα συμπτώματα.

Στη συνέχεια ο εξεταστής πιέζει προς την πλευρά του ασθενή με αξονική κατεύθυνση, ώστε να συμπιέζεται ο αυχένας.

 

Σε σπονδυλική στένωση ίσως νευρολογική επίδραση (της ισχύος, των αντανακλαστικών, της αισθητικότητας) του προσβλημένου ποδιού.

 

Κλινική εικόνα συμπτωματολογίας νευρικής ρίζας:

Πόνος στο δερμοτόμιο, ίσως άλλη διαταραχή της κινητικότητας, όπως και μείωση της έντασης των αντανακλαστικών και της ισχύος.

Μειωμένη ισχύς:

 

A5-ρίζα (δίσκος A4-A5) με νεύρωση της ωμικής ζώνης, όπως και της έξω και πρόσθιας επιφάνειας του βραχίονα.

 

A6-ρίζα (δίσκος A5-A6) αποτελεί την πιο συνηθισμένη αυχενική ριζοπάθεια.

Νευρώνει το κάτω τμήμα της έξω επιφάνειας του βραχίονα, κατά μήκος την κερκιδική πλευρά του αντιβραχίου μέχρι τον αντίχειρα και το δείκτη, μείωση έντασης των αντανακλαστικών του δικεφάλου και του βραχιονοκερκιδικού, μειωμένη ισχύς σε κάμψη του πάνω άκρου, έκπτωση αισθητικότητας αντίχειρα και δείκτη.

 

A7-ρίζα (δίσκος A6-A7) νευρώνει την έξω επιφάνεια του αντιβραχίου μέχρι τα τρία μεσαία δάκτυλα (μειωμένο αντανακλαστικό τρικεφάλου), μειωμένη ισχύς σε έκταση του πάνω άκρου, έκπτωση αισθητικότητας στη ραχιαία επιφάνεια του άκρου χεριού και του πάνω άκρου.

 

A8-δίσκος (δίσκος A7-Θ1) νευρώνει την ωλένια επιφάνεια του αντιβραχίου και του άκρου χεριού, μειωμένη αισθητικότητα στην ωλένια επιφάνεια του αντιβραχίου και στα δάκτυλα IV και V, μειωμένη ισχύς σε προσαγωγή του μικρού δακτύλου και απαγωγή του αντίχειρα, ίσως μειωμένο αντανακλαστικό του δικεφάλου.

 

Διαφορική διάγνωση

Μυαλγίες αυχένα τύπου τάσης αποτελούν τη συχνότερη αιτία αυχεναλγίας.

Οι αυχεναλγίες προκαλούν όχι σπάνια αντανακλαστικά συμπτώματα.

 

Σημεία σκανδάλης σε μυς, που βρίσκονται σε διάταση μπορούν να προκαλέσουν πόνο.

(Trigger Points στους μυς της ωμοπλάτης μπορούν να προκαλέσουν αντανακλαστικό πόνο/ μούδιασμα/ κέντρισμα/ απώλεια μυϊκής ισχύος/ αίσθημα βάρους στο πάνω άκρο και το άκρο χέρι.

Σημεία σκανδάλης στον πλατύ ραχιαίο μυ προκαλούν ωλένια αντανάκλαση.

Σημεία σκανδάλης στον υπερακάνθιο μυ προκαλούν αντανάκλαση στο δελτοειδή μυ και στην κερκιδική επιφάνεια του πάνω άκρου και του αγκώνα.)

 

Ραιβόκρανο, whiplash,

διαχωρισμός καρωτίδας (οξύς ή προοδευτικός πόνος αυχένα-τραχήλου-κεφαλιού, ενδεχομένως με σύνδρομο Horner),

επίδραση βραχιόνιου πλέγματος,

πάθηση ώμου με αναφερόμενο πόνο,

κάκωση νεύρου (νόσος κινητικού νευρώνα, νευρίτιδα ώμου),

πνευμονική εμβολή,

οπισθοφαρυγγική τενοντίτιδα (σύνδρομο Fahlgren, αιφνίδια έναρξη έντονου πόνου στον αυχένα και την ινιακή περιοχή του κεφαλιού με δυσχέρεια κατάποσης).

Το κεφάλι ακινητοποιείται.

Η ΑΤ της ΑΜΣΣ αποκαλύπτει οίδημα μαλακών μορίων περιοχής Α1-Α2, καθώς και προσπονδυλικό οίδημα μαλακών μορίων Α1-Α4. ΜΣΑΦ.

 

Διερεύνηση

Απλή ακτινογραφία σε εικόνα αυχενικής σπονδύλωσης διενεργείται πρώιμα σε νευρολογική επίδραση.

 

Θεραπεία

Φυσιοθεραπεία.

Αναλγητικά, ίσως ΜΣΑΦ.

Παραπέμψτε σε φυσιοθεραπευτή για κινητοποίηση/ προσπάθεια έλξης.

Καλή πρόγνωση σε φυσιολογικές καταστάσεις (50% σχετικά ασυμπτωματικοί μετά από 6-12 εβδομάδες, 80-90% μετά από 1 χρόνο).

 

Σε έντονη νευρολογική εικόνα, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί σε στένωση τρήματος, κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου ή σε αυχενική σπονδυλική στένωση, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγχείρησης.

Παραπομπή σε ορθοπαιδικό ή νευροχειρουργό.

Συνεχής ήπιος πόνος, ο οποίος αλλάζει μορφή σε οξύ, καυστικό έντονο πόνο, συνεπάγεται γρήγορη παραπομπή.

Σε επίδραση νεύρου του κάτω άκρου εξαιτίας αυχενικής σπονδυλικής στένωσης παρόμοια γρήγορη παραπομπή σε ορθοπαιδικό για εγχείρηση λόγω κινδύνου διατήρησης των παρέσεων.

 

Οι πάσχοντες από ρευματικές παθήσεις μπορεί να εκδηλώσουν μεταβολές αστάθειας ανάμεσα σε Α1 και Α2, το οποίο συνεπάγεται προσοχή και επικοινωνία με ρευματολόγο-ορθοπαιδικό-νευροχειρουργό.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

ΜΣΑΦ: Ιβουπροφαίνη | Ναπροξένη | Κετοπροφαίνη.

Παρακεταμόλη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019