Βλαισός μεγάλος δάκτυλος (Hallux valgus)

ICD-10: Μ20.1

Ορισμός

Κεκλιμένο μεγάλο δάκτυλο αποκλίνει προς τα έξω περισσότερο από δέκα μοίρες.

 

Αιτία

Άγνωστη, κληρονομικότητα, ίσως στενά παπούτσια.

 

Συμπτώματα

Ο λόγος, για το οποίο το άτομο αναζητά ιατρική βοήθεια, είναι ο πόνος κατά την πίεση από το παπούτσι.

 

Αντικειμενική εξέταση

Παρέκκλιση μεγάλου δακτύλου προς τα έξω, το οποίο μπορεί να εφιππεύει άλλα δάκτυλα.

Σχηματισμός κάλου, ίσως επώδυνο, ερυθρότητα, θυλακίτιδα εξαιτίας πίεσης από τα παπούτσια.

Χαμηλό πρόσθιο τμήμα ποδικής καμάρας με αύξηση του πλάτους του ποδιού (ορατό κυρίως σε καταπόνηση), διόγκωση εσωτερικά στην πρώτη άρθρωση δευτερογενής στην παρέκκλιση.

 

Διαφορική διάγνωση

Τοπική θυλακίτιδα, δύσκαμπτο μεγάλο δάκτυλο (που μπορεί να εμφανιστεί συγχρόνως), αρθρίτιδα, ποδάγρα.

 

Διερεύνηση

Κλινική διάγνωση.

 

Θεραπεία

Στις πιο ήπιες περιπτώσεις χορηγείται ορθωτικό πέλμα για την ανύψωση του πρόσθιου τμήματος της ποδικής καμάρας.

Φαρδιά παπούτσια, για να αποφεύγεται η πίεση.

 

Σε πόνο: ΜΣΑΦ.

Πόνος, που εμφανίζεται στην καταπόνηση και εξωτερική παρέκκλιση 20-30 μοιρών, αποτελούν κριτήρια εγχείρησης (οστεοτομία).

 

Ενημερώστε από πριν τον ασθενή για τη μεγάλη χρονική διάρκεια της αποκατάστασης, περίπου 4 μήνες.

Μία μεμονωμένη τοπική θυλακίτιδα ή η αύξηση του πλάτους του άκρου ποδιού με δυσκολία ανεύρεσης κατάλληλων παπουτσιών δεν αποτελούν ένδειξη εγχείρησης.

                      

Φαρμακευτική αγωγή

 

ΜΣΑΦ: Δικλοφαινάκη | Ιβουπροφαίνη | Ναπροξένη | Κετοπροφαίνη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019