Εκτινασσόμενος δάκτυλος, Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα καμπτήρων τενόντων δακτύλων (Trigger finger)

ICD-10: Μ65.3

Ορισμός

Στένωση του τενόντιου ελύτρου των καμπτήρων ή φλεγμονώδης διόγκωση καμπτήρων τενόντων.

 

Αιτίες

Άγνωστη.

Πιο συνηθισμένη σε πάσχοντες από ρευματοειδή νοσήματα και διαβητικούς, ορισμένες φορές συγχρόνως με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, τενοντοελυτρίτιδα de Quervain ή σύσπαση Dupuytren.

Επίσης εκδηλώνεται και ως συγγενής πάθηση και μερικές φορές μετά από παροδική υπερκαταπόνηση.

 

Συμπτώματα

Το δάκτυλο παραμένει σε θέση κάμψης.

Μόνο με δυσκολία μπορεί να ευθειαστεί.

Κατά κανόνα η στένωση εντοπίζεται στο ύψος της ΜΚΦ-άρθρωσης με ατρακτοειδή πάχυνση, ορισμένες φορές στην ΕΜΦ-άρθρωση.

Μπορεί να προσβληθεί οποιοδήποτε δάκτυλο, κατά προτίμηση ο αντίχειρας ή το μικρό δάκτυλο.

 

Αντικειμενική εξέταση

Συχνά παρουσιάζεται μία ψηλαφητή σκληρία στο τενόντιο έλυτρο του καμπτήρα τένοντα, κατά κανόνα στο δακτυλιοειδή σύνδεσμο.

Ευκολότερα εκτελείται το ανοιγοκλείσιμο και η αγκύλωση σε ενεργητική από ό,τι σε παθητική κίνηση.

 

Θεραπεία

Αναμονή.

Μπορείτε να δοκιμάσετε τη δράση ΜΣΑΦ από το στόμα ή σε μορφή γέλης.

Σε πιο έντονες ή μακροχρόνιες ενοχλήσεις μπορεί να είναι αποτελεσματική η ένεση κορτιζόνης, με κλινικό αποτέλεσμα μέσα σε μερικά 24ωρα.

Η ένεση γίνεται στο τενόντιο έλυτρο, συχνότερα διαμέσου χειρουργού άνω άκρου.

Εντούτοις έχει φανεί ότι υποδόρια ένεση κορτιζόνης 0,5-1,0 mL στην περιοχή γύρω από το δακτυλιοειδή σύνδεσμο (ενδεχομένως μαζί με τοπικό αναισθητικό) μπορεί επίσης να δράσει αποτελεσματικά.

Σ’ αυτήν την περίπτωση μπορεί να διενεργηθεί από γενικό γιατρό.

 

Σε ανεπαρκές αποτέλεσμα γίνεται παραπομπή σε ορθοπαιδικό για πολυκλινική εγχείρηση με διατομή του τενόντιου ελύτρου.

          

Φαρμακευτική αγωγή

 

ΜΣΑΦ:

Κετοπροφαίνη | Δικλοφαινάκη.

 

Στεροειδές:

Μεθυλπρεδνιζολόνη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019