Ενθεσοπάθεια, Ενθεσίτιδα

ICD-10: Μ46 (= Ενθεσοπάθεια ΣΣ) | Μ76 (= Ενθεσοπάθεια κάτω άκρων) | Μ77 (= Ενθεσοπάθεια στο άκρο πόδι και αντίστοιχα ενθεσοπάθεια αταξινόμητη)

Ορισμός

Φλεγμονή κατάφυσης τένοντα και συνδέσμου ανεξάρτητα από εντόπιση.

 

Αιτία

Κατά κανόνα άγνωστη, αλλά συνήθως εκδηλώνεται σε υπερκαταπόνηση.

Αυξημένη επίπτωση σε διαβήτη.

Η ενθεσοπάθεια μπορεί να αποτελεί μέρος της νόσησης από σπονδαρθρίτιδα (π.χ. σε αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και ψωριασική αρθρίτιδα).

Βλέπε το υποκεφάλαιο Σπονδαρθρίτιδα.

 

Συνηθισμένες ενθεσοπάθειες είναι η τενοντίτιδα του Αχιλλείου, όπως και η έξω και έσω επικονδυλίτιδα και η άκανθα πτέρνας.

Βλέπε τα αντίστοιχα υποκεφάλαια.

 

Συμπτώματα

Ψηλαφητική ευαισθησία, πόνος στην καταπόνηση και ίσως πόνος στην κατάφυση του τένοντα και του συνδέσμου, που εμπλέκονται.

 

Διερεύνηση

Κλινική διάγνωση.

Σε συμπτώματα σπονδαρθρίτιδας και αντίστοιχα ψωρίασης συνεχίζεται η διερεύνηση και η θεραπεία της βασικής αιτιολογικής νόσου.

Η διερεύνηση σπονδαρθρίτιδας νέας έναρξης, όπως και ψωριασικής αρθρίτιδας, αποτελεί αρμοδιότητα ρευματολόγου.

 

Θεραπεία

ΜΣΑΦ, φυσιοθεραπεία.

Σε αγκυλοποιητική σπονδαρθρίτιδα μπορούν να χορηγηθούν θεραπευτικά αναστολείς-TNF διαμέσου ρευματολόγου.

Σε ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί σε ανεπαρκή δράση των ΜΣΑΦ να χορηγηθεί μεθοτρεξάτη ή αναστολείς-TNF.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

ΜΣΑΦ:

Δικλοφαινάκη | Ιβουπροφαίνη | Ναπροξένη | Κετοπροφαίνη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019