Εξάρθρημα/ υπεξάρθρημα επιγονατίδας

ICD-10: S83.0

Ορισμός

Μετατόπιση της επιγονατίδας κατά κανόνα προς την εξωτερική πλευρά.

 

Αιτίες

Άσκηση βίαιης δύναμης βλαισότητας στο γόνατο και/ή στροφή του με σύσπαση του τετρακεφάλου.

 

Προδιαθετικοί παράγοντες με τη μορφή διάφορων ανατομικών αποκλίσεων στον εκτατικό μηχανισμό του γόνατου, όπως σε μεγάλη απόσταση της αύλακας του περιφερικού τμήματος του μηριαίου, αυξημένη γωνία-Q, μετατόπιση επιγονατίδας προς τα έξω, μικρή και επίπεδη επιγονατίδα, χαλαρότητα αρθρώσεων σε χιλιοστά (‘’γωνία-Q’’ = η γωνία ανάμεσα στις ευθείες γραμμές, που σχηματίζονται από την άνω λαγόνια άκανθα στο κέντρο της επιγονατίδας και αντίστοιχα [η άλλη γραμμή] από το κέντρο της επιγονατίδας στο κνημιαίο κύρτωμα).

 

Συμπτώματα

Ο ασθενής αναφέρει ότι η επιγονατίδα ‘’βγαίνει από την άρθρωση’’ και συχνά ότι η επιγονατίδα ‘’επανέρχεται στη θέση της’’, όταν το γόνατο ευθειάζει. Στη συνέχεια οίδημα γόνατου.

 

Αντικειμενική εξέταση

Η διάγνωση είναι ευχερής, όταν η επιγονατίδα συνεχίζει να είναι μετατοπισμένη. Ωστόσο η επιγονατίδα συχνότερα έχει επανέλθει στη θέση της κατά το χρόνο της εξέτασης.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις διαπιστώνεται οίδημα, αίμαρθρο και πόνος στον έσω καθεκτικό σύνδεσμο και το χείλος της επιγονατίδας, επιδείνωση συμπτωμάτων σε άσκηση πίεσης στην έξω πλευρά της επιγονατίδας.

Μερικές φορές προσμίξεις αίματος στο υλικό της αρθρικής παρακέντησης.

 

Διερεύνηση

Συχνότερα διάγνωση από το ιστορικό, όταν η επιγονατίδα βρίσκεται στη φυσιολογική της θέση κατά την εξέταση.

 

Δοκιμασία επικείμενου φόβου:

Ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση με το γόνατο ευθύ.

Η επιγονατίδα μετακινείται προς τα έξω και σταθεροποιείται.

Σε κάμψη της άρθρωσης του γόνατου εκλύεται πόνος και η επιγονατίδα μοιάζει να είναι έτοιμη να υποστεί υπεξάρθρημα (= θετική δοκιμασία επικείμενου φόβου).

 

Μερικές φορές στην ακτινογραφία μπορεί να αποκαλυφτεί χαλάρωση ενός μέρους της έσω πλευράς της επιγονατίδας.

 

Στην ΜΤ επιπλέον μπορούν να αποκαλυφθούν κακώσεις στην επιφάνεια του χόνδρου και στον έσω καθεκτικό σύνδεσμο.

 

Θεραπεία

Αν υπάρχει μετατόπιση της επιγονατίδας, μπορεί συχνότερα στο οξύ στάδιο εύκολα να επανέρθει στη θέση της με την πλήρη έκταση του γόνατου – μετά από αναισθησία – και την προσεκτική πίεση στην εσωτερική πλευρά της επιγονατίδας. Ίσως χρειαστεί και αρθρική παρακέντηση σε σοβαρό οίδημα.

Αποκατάσταση με φυσιοθεραπεία.

 

Η προστασία με χρήση προστατευτικού επιγονατίδας είναι περιορισμένη, καλύτερη προστασία επιτυγχάνεται με την ενδυνάμωση του τετρακεφάλου.

Εγχείρηση πλαστικής του μυός και του τένοντα διενεργείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις με συχνές υποτροπές και κίνδυνο επαναλαμβανόμενων κακώσεων του χόνδρου.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019