Εξάρθρημα δακτύλου

ICD-10: S63.1

Ορισμός

Συχνότερα συμβαίνει η μεσαία φάλαγγα κάποιου από τα δάκτυλα ΙΙ-IV (όχι του αντίχειρα) να βγαίνει από την άρθρωση προς τα πίσω σε σχέση με την εγγύς φάλαγγα.

Η παρεκτόπιση προς τα μπρος είναι πιο ασυνήθιστη και συχνότερα συνδυάζεται με μεγαλύτερη κάκωση των μαλακών μορίων.

Παρόμοια η παρεκτόπιση της περιφερικής φάλαγγας είναι πιο ασυνήθιστη και συχνότερα συνδέεται  με μεγαλύτερη κάκωση.

 

Αιτία

Συνήθως αθλητική κάκωση – υπερέκταση της κοντινής άρθρωσης, τυπική σε ισχυρή κάμψη του δακτύλου προς τα πίσω, οπότε συνθλίβεται σε διάφορες καταστάσεις με επαφή, συχνά σε τερματοφύλακες ποδοσφαίρου ή παίκτες χάντμπολ.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ενδεχομένως το δάκτυλο να συνεχίζει να βρίσκεται σε παρεκτόπιση.

Διαφορετικά συχνά εκδηλώνεται οίδημα, τοπική ευαισθησία στην άρθρωση.

Τυχόν διατήρηση της αστάθειας εξετάζεται με υπερέκταση σε αντίσταση.

Εξετάζονται ακόμη και οι πλευρικοί σύνδεσμοι, όσο αφορά τυχόν αστάθεια.

 

Διερεύνηση

Η ακτινογραφία μπορεί να δείξει ένα μικρό κομμάτι έξω από το εγγύς μέρος της μεσαίας φάλαγγας.

 

Θεραπεία

Παρεκτόπιση προς τα πίσω:

Αν το δάκτυλο συνεχίζει να βρίσκεται έξω από την άρθρωση:

Αναισθησία και ανάταξη με έλξη, δηλαδή το δάκτυλο έλκεται κατά την επιμήκη κατεύθυνση του δακτύλου, μέχρι να ‘’βρεθεί’’ πάλι στη σωστή θέση.

Διενεργείται δοκιμασία σταθερότητας, ελέγξτε για τυχόν στροφική παρεκτόπιση.

Μετά από την ανάταξη ελέγξτε με ακτινογραφία.

 

Ακινητοποίηση για μία εβδομάδα σε λειτουργική θέση και στη συνέχεια σταθεροποίηση με ελαστικό επίδεσμο στο γειτονικό δάκτυλο για 3 εβδομάδες, ώστε να αποφευχτεί η υπερεκτασία και να επιτραπεί η φυσιολογική ενεργητική κινητικότητα των διάφορων αρθρώσεων του δακτύλου.

 

Παρεκτόπιση προς τα μπρος:

Συχνότερα μεγαλύτερη κάκωση με τραυματισμό της ραχιαίας επιφάνειας της μεσαίας φάλαγγας, η οποία οδηγεί σε παρεκτόπιση προς τα μπρος.

Συχνά παθαίνει βλάβη ο μηχανισμός του εκτείνοντα, ώστε το άτομο να μην μπορεί ενεργητικά να εκτείνει τη μεσαία φάλαγγα. Σταθεροποίηση σε πλήρη έκταση για έξι εβδομάδες, για να αποφευχτούν μόνιμες βλάβες, τόσο στη λειτουργία του εκτείνοντα της μεσαίας φάλαγγας, όσο και τη λειτουργία του καμπτήρα της περιφερικής φάλαγγας (ευρέως γνωστή επιπλοκή).

Αν δεν επιτευχτεί η ανάταξη, ενέχει ο κίνδυνος παραμονής βλάβης στην παλαμιαία επιφάνεια του χόνδρου.

Εμπίπτει στην αρμοδιότητα ορθοπαιδικού.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019