Θυλακίτιδα ωλεκράνου, ‘’Αγκώνας του σπουδαστή’’

ICD-10: Μ70.2

Ορισμός

Φλεγμονή με οίδημα του θυλάκου του ωλεκράνου.

 

Αιτίες

Τραυματισμός του θυλάκου ή επαναλαμβανόμενη εφαρμογή πίεσης μεγάλης χρονικής διάρκειας στον αγκώνα.

Σε βακτηριδιακή θυλακίτιδα μπορεί η πύλη εισόδου να είναι μία πληγή/λοίμωξη του αγκώνα.

 

Συμπτώματα

Επώδυνη σε κινήσεις και καταπόνηση.

 

Αντικειμενική εξέταση

Οίδημα, ερυθρότητα, αύξηση θερμοκρασίας στο θύλακο (στο οξύ στάδιο).

 

Διαφορική διάγνωση

Βακτηριδιακή θυλακίτιδα.

 

Διερεύνηση

Κλινική διάγνωση, ίσως υπέρηχος.

Σε αβεβαιότητα σχετικά με βακτηριδιακή αιτιολογία, κάντε έλεγχο CRP και ψηλαφήστε τυχόν λεμφαδένες στη μασχαλιαία κοιλότητα.

 

Θεραπεία

Αρχικά αποφόρτιση, ξεκούραση, ΜΣΑΦ.

Συχνά αυτόματη ανάρρωση μ’ αυτόν τον τρόπο.

 

Κάντε παρακέντηση μόνο σε εξαιρετικές περιτπώσεις, γιατί ενέχει κίνδυνο λοίμωξης, δηλαδή ο άσηπτος θύλακος κινδυνεύει να μετατραπεί σε βακτηριδιακή λοίμωξη.

Σε παρακέντηση, προχωρήστε βήμα-βήμα, ώστε να μην επιτρέψετε διατήρηση θυλάκου με διαφυγή υγρού.

Μετά από την παρακέντηση και εφόσον πρόκειται για καθαρό υγρό στην αναρρόφηση μπορεί να γίνει ένεση κορτιζόνης.

 

Σε θολό υγρό αναρρόφησης γίνεται καλλιέργεια.

Σε μία τέτοια περίπτωση χορηγείται αμέσως αντιβιοτική θεραπευτική αγωγή από το στόμα και ίσως να χρειαστεί παροχέτευση του θυλάκου. Σε χρόνιες θυλακίτιδες υπάρχει ένδειξη για εγχείρηση/ παραπομπή σε ορθοπαιδικό.

     

Φαρμακευτική αγωγή

 

Αντιβιοτικά

Δικλοξακιλίνη.

ΜΣΑΦ

Ιβουπροφαίνη | Ναπροξένη | Κετοπροφαίνη | Δικλοφαινάκη.

Στεροειδές

Μεθυλπρεδνιζολόνη | Ακετονίδιο τριαμσινολόνης.
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019