Κάκωση έξω μηνίσκου

ICD-10: Μ23.3 L(ateral / Έξω)

Ορισμός

Μερική ή ολική κάκωση του εξωτερικού μηνίσκου του γόνατου.

 

Αιτία

Βλέπε Κάκωση έσω μηνίσκου παρακάτω.

 

Συμπτώματα

Πόνος στην εξωτερική πλευρά του γόνατου στο αρθρικό διάστημα, οίδημα άρθρωσης.

Συχνά περισσότερος πόνος από ό,τι σε κακώσεις έσω μηνίσκου, πιο σπάνια ‘’κλείδωμα’’.

Σε έναν μηνίσκο, που έχει υποστεί κάκωση, αυξάνει ο κίνδυνος ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ευρήματα, όπως σε ‘’Κάκωση έσω μηνίσκου’’, ωστόσο στην εξωτερική πλευρά του γόνατου.

Σε δοκιμασία McMurrays η κνήμη βρίσκεται σε στροφή προς προς τα μέσα κατά την κάμψη + έκταση.

 

Διερεύνηση

Η ΜΤ διακρίνεται από μεγαλύτερη ευαισθησία, όσο αφορά τις κακώσεις έξω μηνίσκου από ό,τι τις κακώσεις του έσω μηνίσκου.

 

Θεραπεία

Βλέπε Κάκωση έσω μηνίσκου παρακάτω.

Ο κίνδυνος ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας είναι μεγαλύτερος από ό,τι σε κάκωση έσω μηνίσκου.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019