Κάκωση έσω μηνίσκου

ICD-10: Μ23.3 Μ(edial / Έσω)

Βλέπε επίσης και το υποκεφάλαιο Κάκωση πλάγιου συνδέσμου του γόνατου και Κάκωση χιαστού συνδέσμου στο παρόν κεφάλαιο.

 

Ορισμός

Κάκωση του έσω μηνίσκου του γόνατου.

 

Αιτίες

Τραυματισμός, στροφή γόνατου με καταπόνηση, κάθισμα στις φτέρνες ή εκφυλιστικές αλλοιώσεις χωρίς αξιοσημείωτο τραυματισμό.

Το τελευταίο αφορά έναρξή του από την ηλικία των 35 ετών και ως μέρος ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας γενικά στο γόνατο.

 

Συνηθισμένη κάκωση στον αθλητισμό, κυρίως σε στροφή του γόνατου ή κάθισμα στις φτέρνες (π.χ. σε προσγείωση μετά από άλμα).

Η κάκωση έσω μηνίσκου είναι πιο συνηθισμένη από ό,τι η κάκωση του έξω εξαιτίας μειωμένης κινητικότητας του μηνίσκου.

 

Μπορεί να σχετίζεται με συνδεσμικές βλάβες, κυρίως στον έσω πλάγιο σύνδεσμο.

 

Συμπτώματα

Ήπιο οίδημα γόνατου, ευαισθησία στο αρθρικό διάστημα. ‘’Κλειδώματα’’ του γόνατου πότε-πότε σχεδόν ισοδυναμεί με τη διάγνωση.

Οξείς πόνοι, κριγμός, ελαττωματική ικανότητα ευθειασμού εγκυμονούν υποψία βλάβης μηνίσκου/μέρους του μηνίσκου.

 

Διαφορική διάγνωση

Βλάβη χόνδρου μετά από βία (επομένως όχι οστεοαρθρίτιδα).

Η κάκωση του έσω πλάγιου συνδέσμου (οδηγεί σε ψηλαφητική ευαισθησία στην κατάφυση του συνδέσμου, συχνότερα κοντά, όχι όμως ακριβώς στο αρθρικό διάστημα), εξάρθρημα επιγονατίδας.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ψηλαφητική ευαισθησία στο έσω αρθρικό διάστημα και ορισμένες φορές ‘’οίδημα’’ ακριβώς στο μηνίσκο.

Ο πόνος εκλύεται σε δοκιμασίες πρόκλησης του μηνίσκου, όπως δοκιμασία McMurray (μέγιστη κάμψη γόνατου με την κνήμη σε εξωτερική στροφή και στη συνέχεια ευθειασμός του γόνατου).

Σε θετική δοκιμασία χαρακτηριστικό επώδυνο ‘’κλικ’’ στο έσω αρθρικό διάστημα.

 

Διερεύνηση

Κατά κανόνα η ακτινογραφία είναι φυσιολογική.

Η ΜΤ διαθέτει υψηλή ευαισθησία (>90%).

Πρέπει να αντικαταστήσει τη διαγνωστική αρθροσκόπηση και μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά στη διάγνωση και σε ερώτημα για την αναγκαιότητα εγχείρησης.

Ίσως αρθροσκόπηση.

Η βλάβη ενός μηνίσκου αυξάνει τον κίνδυνο ανάτπυξης οστεοαρθρίτιδας.

 

Θεραπεία

Στην πράξη η θεραπεία στις περισσότερες περιπτώσεις με υποψία ήπιας κάκωσης μηνίσκου (χωρίς ταυτόχρονη κάκωση συνδέσμου) αντιμετωπίζονται με συντηρητική θεραπεία. Σε κλείδωμα συστήνεται παραπομπή έγκαιρα, αλλιώς χρειάζεται λειτουργική αποκατάσταση διαμέσου φυσιοθεραπευτή σε κάθε περίπτωση για διάρκεια 6 μηνών με τακτική άσκηση.

Συχνά χορηγούνται ΜΣΑΦ από το στόμα.

 

Αν δεν υπάρχει βελτίωση μ’ αυτήν τακτική, δηλαδή παραμονή πόνου, επιλεκτικά παραπομπή σε ορθοπαιδικό με ερώτημα για την αναγκαιότητα ΜΤ και/ή αρθροσκοπική διάγνωση και θεραπεία.

Σήμερα σε νεότερα άτομα επιχειρείται αποκατάσταση του μηνίσκου. Μετά από κακώσεις μηνίσκων είναι αυξημένος ο κίνδυνος ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας στο γόνατο.

 

Σε οξείες (αθλητικές) κακώσεις σε νεότερα άτομα γίνεται εγχείρηση με επιτυχία, π.χ. σε μηνίσκο με βλάβη, η οποία πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από τον τραυματισμό.

Συχνά αναμένεται η παρέλευση 2-3 εβδομάδων μετά από κάκωση μηνίσκου, αλλά, αν και τότε συνεχίζεται η μειωμένη κινητικότητα του γόνατου ή τα μπλοκαρίσματα, γίνεται παραπομπή σε ορθοπαιδικό για εγχείρηση. 

      

Φαρμακευτική αγωγή

 

ΜΣΑΦ:

Δικλοφαινάκη | Ιβουπροφαίνη | Ναπροξένη | Κετοπροφαίνη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019