Κάκωση νεύρου χεριού, Κάκωση τένοντα χεριού

ICD-10: Τ07.-P (περιφερική νευρική κάκωση, όπως και τραυματική κάκωση)

Αιτίες

Συχνά πληγή από τρύπημα ή κόψιμο.

 

Διερεύνηση

Δεν αρκεί ο έλεγχος με εντολές προς τον ασθενή να σφίξει, να τεντώσει και να απλώσει τα δάκτυλά του.

Πρέπει να γίνει έλεγχος ιδιαίτερα στους τένοντες και τα νεύρα.

 

Οι έξω καμπτήρες ελέγχονται διαμέσου της τοποθέτησης της ραχιαίας επιφάνειας του άκρου χεριού πάνω σε μία επιφάνεια. Στη συνέχεια τα δάκτυλα, που δε θα εξεταστούν, πιέζονται στην επιφάνεια.

Ζητήστε από τον ασθενή να εκτελέσει κάμψη του δακτύλου, στο οποίο γίνεται ο έλεγχος.

Σε φυσιολογική κίνηση της ΕΜΦ-άρθρωσης ο τένοντας θεωρείται άρτιος.

 

Οι ‘’εν τω βάθει’’ καμπτήρες τένοντες ελέγχονται διαμέσου πίεσης από τον εξεταστή της πρώτης και μεσαίας φάλαγγας στην επιφάνεια, ενώ ο ασθενής συγχρόνως προσπαθεί να κάμψει την κορυφή του δακτύλου.

Φυσιολογική απάντηση συνηγορεί για άθικτο τένοντα.

Μικρή και αδύναμη κίνηση, καθώς και επώδυνη κίνηση, συνηγορούν για μερική κάκωση.

 

Οι εκτείνοντες τένοντες ελέγχονται διαμέσου της εκτέλεσης από τον ασθενή έκτασης της πηχεοκαρπικής και των αρθρώσεων των δακτύλων με τη σειρά με και χωρίς αντίσταση.

 

Το μέσο νεύρο ελέγχεται με την τοποθέτηση της ράχης του άκρου χεριού του ασθενή στο εξεταστικό τραπέζι, ενώ στη συνέχεια ο ασθενής ανυψώνει τον αντίχειρα ευθεία προς τα πάνω στην οροφή με αντίσταση.

Συγκρίνετε με το άλλο άκρο χέρι.

Το νεύρο δίνει αισθητική νεύρωση κυρίως στην παλαμιαία επιφάνεια του 1ου μέχρι και του 3ου δακτύλου και την κερκιδική επιφάνεια του 4ου δακτύλου, καθώς και την κερκιδική επιφάνεια της παλάμης του χεριού, επιπλέον τη ραχιαία επιφάνεια των φαλάγγων του 2ου και 3ου δακτύλου.

 

Η αισθητικότητα ελέγχεται διαμέσου της διάκρισης μεταξύ 2 σημείων, ένα συνδετήρα με διπλάσιο βάρος (με σχήμα ‘’U’’) με 5 χιλιοστά απόσταση των ποδιών του και με τις άκρες στην επιμήκη κατεύθυνση των δακτύλων.

Ελέγξτε μεταξύ άλλων την παλαμιαία επιφάνεια των σημαντικών αντίχειρα και δείκτη.

Αν ο ασθενής μπορεί να διακρίνει αυτά τα δύο σημεία σε απόσταση 5 χιλιοστών, η κατάσταση θεωρείται φυσιολογική.

Αν ο ασθενής μπορεί αρχικά να διακρίνει την απόσταση στα 10 χιλιοστά, αυτό συνηγορεί για μερική κάκωση ή προσωρινή βλάβη.

 

Επίσης ο έλεγχος της αισθητικότητας μπορεί να γίνει διαμέσου του εναλλασσόμενου ελέγχου μεταξύ του δέρματος με το οξύ και αντίστοιχα κυκλικό μέρος μιας βελόνας ασφαλείας, ενώ συγχρόνως ο ασθενής διατηρεί τα μάτια του κλειστά.

Αν τότε ο ασθενής δεν μπορεί να διακρίνει την αίσθηση ανάμεσα στο μυτερό και το αμβλύ, υπάρχει κάκωση του νεύρου.

 

Η νευρική κάκωση συνεπάγεται επίσης επιδράσεις στην ιδρωτοποιό λειτουργία (εφίδρωση) της προσβλημένης περιοχής.

Μπορεί να ελεγχτεί με το τρίψιμο του δέρματος με το περίβλημα ενός στυλού.

Έλλειψη εφύγρανσης διαπιστώνεται με φωτισμό, που έρχεται από τα πλάγια, ή, όταν η τριβή από το στυλό είναι μεγάλη.

 

Το ωλένιο νεύρο ελέγχεται με την απαγωγή του δείκτη το ασθενή με αντίσταση (συγκρίνετε με τον αντίχειρα της άλλης πλευράς).

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για κινητικό νεύρο.

Είναι υπεύθυνο για την αισθητικότητα του ωλένιου τμήματος της παλαμιαίας επιφάνειας, της επιφάνειας του μικρού δακτύλου και του ωλένιου τμήματος του παράμεσου δακτύλου.

Ελέγξτε την αισθητικότητα, όπως περιγράφηκε παραπάνω.

 

Κακώσεις του κερκιδικού νεύρου στο επίπεδο του άκρου χεριού δε συνοδεύονται από κανένα κινητικό έλλειμμα.

Δίνει μόνο αισθητηριακή νεύρωση στο άκρο χέρι και νευρώνει κυρίως το κερκιδικό τμήμα της ραχιαίας επιφάνειας του άκρου χεριού.

Ελέγξτε την αισθητικότητα, όπως περιγράφηκε παραπάνω.

 

Θεραπεία

Ενέργειες:

Σε παθολογικά ευρήματα από την αντικειμενική εξέταση μετά από τραυματισμό κατά πρώτο λόγο επικοινωνήστε με χειρουργό άκρου χεριού ή χειρουργό.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019