Κάταγμα δακτύλου ποδιού, Κάταγμα μεταταρσίων

ICD-10: Κάταγμα μεταταρσίου S92.3 | Κάταγμα μεγάλου δακτύλου S92.4 | Κάταγμα άλλου δακτύλου ποδιού S92.5 | Εξάρθρημα δακτύλου ποδιού S93.1

Αιτία

Τραυματισμός, ίσως κάταγμα στρες.

 

Διερεύνηση

Πληγή;

Ανοιχτό κάταγμα;

Κινητική λειτουργία;

Αισθητικότητα;

Κυκλοφορία;

Πόνος;

Αν κριθεί απαραίτητο, ακτινολογικός έλεγχος.

 

Θεραπεία

Κάταγμα μεγάλου δακτύλου και 1ης ΜΤΦ-άρθρωσης:

Μετατοπισμένο κάταγμα παραπέμπεται σε ορθοπαιδικό για βίδα ή σταθεροποίηση με βελόνη.

Μη-μετατοπισμένο: Σταθερή σόλα.

 

Κάταγμα δακτύλου ΙΙ-IV:

Κατά κανόνα δε χρειάζεται ακτινογραφία.

Συμπτωματική θεραπεία, σταθερή σόλα.

Μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες και συχνά υπάρχει ένα οίδημα στο δάκτυλο για πολλούς μήνες μετά από το κάταγμα.

 

Εξάρθρημα δακτύλου:

Κάντε αναισθησία της άρθρωσης και ασκήστε έλξη στο δάκτυλο κατά την επιμήκη του κατεύθυνση, μέχρι να αναταχτεί.

Συχνά χρειάζεται επίδεση 2-δακτύλων για κάποιο χρονικό διάστημα μετά (σταθεροποιούνται με κολλητικό επίδεσμο μαζί με το μεγάλο δάκτυλο με εφαρμογή ανάμεσά τους κομπρέσας).

 

Κάταγμα μεταταρσίου οστού χωρίς μετατόπιση και 2ης – 5ης ΜΤΦ-άρθρωσης:

Προσδέστε τα με επίδεσμο για αναλγησία, σταθερή σόλα ή γύψος για 4 εβδομάδες.

Αυτό αφορά τόσο τη διάφυση, όσο και κάταγμα κοντά στη 2η -5η άρθρωση χωρίς μετατόπιση.

Σκεφτείτε την πιθανότητα κατάγματος στρες.

Μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, πριν να γίνει ορατό στην α/α.

 

Σε μετατοπισμένο κάταγμα γίνεται εκτίμηση από ορθοπαιδικό, ίσως χρειαστεί τοποθέτηση βελόνης.

Σε μετατόπιση πλευρικής άρθρωσης 1ου ή 5ου μετατάρσιου οστού γίνεται παραπομπή σε ορθοπαιδικό (συχνά γύψος για 4-6 εβδομάδες).

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019