Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου, Δισκοκήλη

ICD-10: M54.3

Βλέπε το υποκεφάλαιο Οσφυαλγία / Πόνος στη μέση στο παρόν κεφάλαιο.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019