Κύστη Baker

ICD-10: Μ71.2

Ορισμός

Οίδημα του ιγνυακού βόθρου με κύστη/θύλακο, που περιέχει αρθρικό υγρό.

 

Αιτία

Αρθροθυλακίτιδα, δηλαδή εξεργασία που παράγει μία αφύσικα μεγάλη ποσότητα αρθρικού υγρού, το οποίο γεμίζει την κύστη/το θύλακο, οστεοαρθρίτιδα, κάκωση μηνίσκου ή χιαστού συνδέσμου, φλεγμονώδης συστηματική νόσος, όπως ΡΑ.

Παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορεί να παρουσιάσουν κύστη Baker, χωρίς να συνυπάρχει κάποια από τις παραπάνω νόσους.

 

Συμπτώματα

Αίσθηση πλήρωσης/ πόνου στον ιγνυακό βόθρο, αίσθημα τάσης στον ιγνυακό βόθρο κατά την έκταση του ποδιού, ενδεχομένως δυσχέρεια πλήρους κάμψης του.

 

Αντικειμενική εξέταση

Οίδημα ιγνυακού βόθρου, μερικές φορές ακόμη και στη γαστροκνημία.

Σε ρήξη της κύστης οίδημα της γαστροκνημίας.

 

Διαφορική διάγνωση

‘’Εν τω βάθει’’ φλεβική θρόμβωση (σε κύστη μεγάλη ή που έχει ραγεί), όγκος, ανεύρυσμα (σπάνια).

 

Διερεύνηση

Κλινική διάγνωση στις τυπικές περιπτώσεις.

Σε αβεβαιότητα υπέρηχος, με τον οποίο διακρίνεται αν πρόκειται για κύστη ή όγκο. D-dimer και/ή υπερηχογραφική εκτίμηση σε υποψία θρόμβωσης.

Σε μονήρη βλάβη ΑΤ ή ΜΤ διαμέσου ορθοπαιδικού.

 

Θεραπεία

Μέτρα κατά της πρωτοπαθούς ασθένειας του γόνατου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις συντηρητική θεραπεία.

Μπορείτε να δοκιμάσετε την ένεση κορτιζόνης στην άρθρωση του γόνατου, για να κατασταλεί η αρθροθυλακίτιδα και βεβαίως να μειωθεί η ποσότητα του υγρού στην άρθρωση/κύστη.

 

Η παρακέντηση της κύστης σπάνια έχει νόημα, αφού η κύστη σύντομα ξαναγεμίζει, όσο χρόνο παραμένει η βασική αιτία στην άρθρωση του γόνατου.

Μία παρακέντηση ωστόσο σχετίζεται με ορισμένους κινδύνους αναφορικά με τις αγγειακές δομές, που διαπερνούν το πίσω τμήμα της άρθρωσης του γόνατου.

 

Αν πρόκειται για μεγάλη κύστη, παραπομπή για εγχείρηση.

ΜΤ διαμέσου ορθοπαιδικού ως μέρος της προεγχειρητικής εκτίμησης.

Αν η κύστη αποτελεί σύμπτωμα γενικευμένης ρευματικής νόσου, εξασφαλίστε την επικοινωνία του με ρευματολόγο.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019