Λίπωμα, Νευρείλημα, Αιμαγγείωμα, Δεσμοειδής όγκος, Σάρκωμα

ICD-10: D481

Όγκος μαλακών μορίων

 

Ορισμός

Ασαφές ογκίδιο μαλακών μορίων των άκρων ή των κοιλιακών τοιχωμάτων, τοιχωμάτων του κορμού.

 

Αιτίες

Κ α λ ο ή θ η ς   β λ ά β η:

Λίπωμα, συνηθέστερα με μορφή όγκου στα μαλακά μόρια.

Δε χρειάζεται θεραπεία, αν δεν προκαλεί τοπικά ενοχλήσεις.

Το νευρείλημα, το αιμαγγείωμα, ο δεσμοειδής όγκος αποτελούν διαφορετικές μορφές καλοήθων όγκων με προέλευση από το νευρικό ιστό, τα αιμοφόρα αγγεία και αντίστοιχα το συνδετικό ιστό.

 

Κ α κ ο ή θ ε ι ς   β λ ά β ε ς:

Στο σάρκωμα μαλακών μορίων υπάρχει υψηλός κίνδυνος υποτροπής/ μεταστάσεων.

Λέμφωμα.

Μετάσταση από (άγνωστη ή) γνωστή κακοήθεια.

 

Συμπτώματα

Ο ασθενής διαπιστώνει ένα ψηλαφητό ογκίδιο ή ασυμμετρία στα άκρα/στον κορμό.

Σπάνια προκαλεί δυσφορία.

 

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις ο ασθενής έχει διαπιστώσει ανάπτυξη ή πόνο, τα οποία δε χρησιμεύουν στη διάγνωση.

Ακόμη και κακοήθεις όγκοι σπάνια προκαλούν αίσθημα νόσησης, μείωση βάρους ή άλλα γενικά συμπτώματα.

 

Αντικειμενική εξέταση

Σημειώστε τη μεγαλύτερη διάμετρο του όγκου.

Εξετάστε τον ασθενή με τους μυς χαλαρούς και μετά τεταμένους.

Είναι κινητός ο όγκος στη χαλαρή θέση; Είναι κινητός, όταν οι μύες είναι τεταμένοι (όταν δεν υπάρχει υποψία για όγκο, που βρίσκεται βαθιά);

 

Διαφορική διάγνωση

Λίπωμα, νευρείλημα, σάρκωμα μαλακών μορίων, λέμφωμα, μετάσταση από (άγνωστη ή) γνωστή κακοήθεια, αιμάτωμα.

 

Διερεύνηση

Όγκοι > 5 εκατοστών, που βρίσκονται βαθιά και/ή αναπτύσσονται γρήγορα, θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να παραπέμπονται σε κέντρο σαρκώματος (αφορά τη Σουηδία).

Δε χρειάζεται καμία διερεύνηση πριν από την παραπομπή, αλλά καλύτερα να στέλνετε συγχρόνως παραπεμπτικό για ΜΤ με διαγνωστικό ερώτημα την κακοήθεια.

 

Το υπερηχογράφημα δεν είναι κατάλληλο για διερεύνηση όγκων μαλακών μορίων.

 

Κλινικά είναι δυσχερής η διάκριση καλοήθων όγκων από τους κακοήθεις.

 

Θεραπεία

Οι καλοήθεις όγκοι μπορούν να αφεθούν χωρίς αντιμετώπιση μετά από τη διάγνωση.

Σε μεταβολή των συμπτωμάτων μιας καλοήθους βλάβης η διάγνωση πρέπει να αναθεωρείται.

Οι κακοήθεις όγκοι αντιμετωπίζονται σε αντίστοιχο τμήμα.

Το σάρκωμα αντιμετωπίζεται θεραπευτικά διεπιστημονικά με χειρουργείο και ανάλογα με τη διάγνωση και τους παράγοντες κινδύνου του όγκου, επικουρική ακτινοθεραπεία και/ή χημειοθεραπεία.

Βίντεο


Περιγραφή αφαίρεσης λιπώματος >

http://www.remittent.se/sv/Videoarkiv/Kirurgia-minor/Excision-av-lipom/

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019