Νόσος/ Σύσπαση Dupuytren, Ρίκνωση παλαμιαίας απονεύρωσης

ICD-10: Μ72.0

Ορισμός

Ίνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης με σταδιακή ρίκνωση.

 

Αιτία

Άγνωστη.

Πιθανόν μία φλεγμονή μικρού βαθμού με υπερτροφία και συρρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης, η οποία συνεπάγεται ότι σταδιακά τα δάκτυλα αρχίζουν να βρίσκονται σε κάμψη.

Κληρονομικός παράγοντας, άντρες μέσης ηλικίας στην ηλικία των 50 ετών, αυξημένος κίνδυνος σε διαβητικούς.

Όλα τα δάκτυλα μπορούν να προσβληθούν και πιο συχνά ο παράμεσος και ο μικρός.

 

Συμπτώματα/ Αντικειμενική εξέταση

Συρρικνώσεις δέρματος.

Στην ψηλάφηση διαπιστώνεται ινωτική σκλήρυνση στα δάκτυλα, που έχουν προσβληθεί με ψηλαφητά ογκίδια τενοντώδους ιστού.

Δάκτυλο/ δάκτυλα σε κάμψη με έλλειμμα έκτασης ιδιαίτερα στις ΜΚΦ- και τις ΕΜΦ-αρθρώσεις.

 

Διαφορική διάγνωση

Τραυματισμός άρθρωσης, σύσπαση άρθρωσης, εκτινασσόμενος δάκτυλος.

 

Θεραπεία

Έλλειμμα έκτασης > 3 εκ. (ή αλλιώς έλλειμμα έκτασης περίπου 45 μοιρών της ΕΜΦ-άρθρωσης) και ταυτόχρονη μειωμένη λειτουργικότητα αποτελούν ένδειξη εγχείρησης (ανοιχτή χειρουργική επέμβαση ή διατομή του ρικνωμένου τμήματος του συνδετικού ιστού με βελόνα).

 

Εκείνο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η ΕΜΦ-άρθρωση (γίνεται εύκολα δύσκαμπτη) και σε μία ΕΜΦ-άρθρωση, που παραμένει άκαμπτη στις 90ο, σπάνια μπορεί να γίνει αποκατάσταση εξαιτίας συνδεσμικής συρρίκνωσης.

Πρέπει να δοθούν κίνητρα στον ασθενή, ώστε μετά τη θεραπευτική αντιμετώπιση να συμμετέχει στην αποκατάσταση με εκγύμναση της κινητικότητας.

 

Εγχείρηση, που γίνεται πολύ πρώιμα, μπορεί να επιταχύνει (ίσως δημιουργηθεί ουλή) την εξέλιξη και είναι πιο δύσκολη η διενέργεια επαναληπτικών εγχειρήσεων.

Εκτελείται από χειρουργό πάνω άκρου/ και αντίστοιχα χειρουργό.

 

Διατάσεις και φυσική άσκηση των δακτύλων, που έχουν προσβληθεί, φαίνεται ότι επιδεινώνουν την κατάσταση.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019