Οστεοαρθρίτιδα βάσης αντίχειρα, Οστεοαρθρίτιδα 1ης –ΚΜΚ άρθρωσης/ άρθρωσης αντίχειρα

ICD-10: M18

Ορισμός

Οστεοαρθρίτιδα αρθρίτιδας 1ης –ΚΜΚ άρθρωσης.

 

Αιτία

Προσβάλλει συχνότερα τις γυναίκες, ηλικία, μετά από κατάγματα, μερικές φορές κληρονομικότητα, άλλες φορές μετά από έντονη χρήση του αντίχειρα (κομμωτές, μασέρ κ.ά.).

 

Συμπτώματα

Πόνος στις αρθρώσεις, κατά κανόνα αμφοτερόπλευρος.

Συχνά οι ενοχλήσεις ποικίλλουν, δυσχέρεια στην προσπάθεια σύλληψης με δύναμη.

 

Διαφορική διάγνωση

Τενοντίτιδα de Quervain.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ψηλαφητική ευαισθησία στην περιοχή της άρθρωσης, άλγος κατά τη δοκιμασία της σταθερότητας/ τη δοκιμασία διάστασης, καθώς και όταν ασκείται πίεση κατά μήκους του αντίχειρα, οιδηματώδης άρθρωση, μειωμένη συλληπτική ικανότητα του αντίχειρα/δείκτη εξαιτίας πόνου, μείωση της μέγιστης απόστασης μεταξύ αντίχειρα-μικρού δακτύλου κατά τη μέγιστη απαγωγή των δακτύλων (σύγκριση δεξιού και αριστερού).

 

Διερεύνηση

Κλινική εκτίμηση + ακτινολογικός έλεγχος.

 

Θεραπεία

Παρακεταμόλη και, αν χρειαστεί, νάρθηκας, ίσως επικοινωνία με εργοθεραπευτή, ενδεχομένως ένεση στεροειδούς.

 

Παραπομπή σε ορθοπαιδικό, όπου η κλασική ενέργεια είναι αρθροδεσία, τενοντοπλαστική ή επέμβαση εμφύτευσης σιλικόνης ή μεταλλικών προθεμάτων.

 

Πιο σύγχρονη θεραπεία είναι η εμφύτευση βιοϋλικών, στα οποία η ενδοανάπτυξη νέων χονδροκυττάρων σταθεροποιεί την άρθρωση.

Η εγχείρηση διενεργείται ιδιαίτερα, όταν έχει εκδηλωθεί άλγος ηρεμίας, το οποίο είναι εκείνο που μπορεί πρώτιστα να διορθωθεί.

 

Η συνεχιζόμενη εργασία δε μεταβάλλει την πρόγνωση ούτε την εξέλιξη της νόσου.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Παρακεταμόλη.

Στεροειδή.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019