Πάρεση κερκιδικού νεύρου, Σύνδρομο κερκιδικού σωλήνα, Πτώση άκρου χεριού (Dropphand)

ICD-10: G54.9 P | R29.8 P (Πτώση άκρου χεριού)

Ορισμός

Παγίδευση του κερκιδικού ν.

1. Κοντά στα όρια της ραχιαίας επιφάνειας του βραχιονίου ή

 

2. Περιφερικά αμέσως κάτω από την άρθρωση του αγκώνα (το βοθρίο του υπτιαστή) στη θέση του βραχέος κερκιδικού εκτείνοντα τον καρπό.

 

Αιτίες

Παγίδευση κοντινή:

Κάταγμα, άμεση βία, ‘’πάρεση της Δευτέρας’’, απώλεια συνείδησης, αλκοολισμός, ‘’παράλυσης του μήνα του μέλιτος’’.

 

Περιφερική παγίδευση:

Μυϊκή πίεση, κάταγμα της περιοχής ή λόγω αρθροθυλακίτιδας σε ΡΑ.

 

Συμπτώματα

Παγίδευση κοντινή:

Αισθητηριακό έλλειμμα ή μουδιάσματα ραχιαία ανάμεσα στα μετακάρπια Ι και ΙΙ, καθώς και πτώση άκρου χεριού με αδυναμία ευθειασμού της πηχεοκαρπικής άρθρωσης, όπως και των δακτύλων (των ΜΚΦ-αρθρώσεων).

 

Περιφερική παγίδευση:

Πόνος, ευαισθησία και αντανακλώμενος πόνος στον αντίχειρα/ δείκτη.

Παρερμηνεύεται συχνά ως εξωτερική επικονδυλίτιδα.

Σημείο συμπίεσης του νεύρου είναι η τοπική ευαισθησία στη ραχιαία επιφάνεια του μυϊκού ιστού 4-5 εκατοστά κάτω από τον έξω επικόνδυλο του βραχίονα, στους εκτείνοντες μυς στο κερκιδικό βοθρίο/ βοθρίο του υπτιαστή, καθώς και πόνος σε υπτιασμό με αντίσταση στην πηχεοκαρπική.

Ίσως επίσης και μείωση της ισχύος σε ωλένια απόκλιση (μυς ωλένιος εκτείνων τον καρπό) και αδυναμία στον εκτείνοντα του μακρού δακτύλου.

 

Διαφορική διάγνωση

Εξωτερική επικονδυλίτιδα.

 

Θεραπεία

Σε εγγύς παγίδευση:

Νάρθηκας πηχεοκαρπικής άρθρωσης για 2-4 μήνες ή μέχρι να επανέλθει η ικανότητα της ενεργητικής έκτασης της πηχεοκαρπικής (καλή πρόγνωση), προφύλαξη από συστολή.

 

Περιφερική παγίδευση:

Παραπομπή για διερεύνηση/ εγχείρηση, αν η ενόχληση έχει ξεπεράσει τους 6 μήνες.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019