Πάρεση περονιαίου νεύρου, Πτώση άκρου ποδιού

ICD-10: Μ21.3

Αιτία

Πάρεση/ παράλυση του περονιαίου ν.

Νευρολογική επίδραση ως επακόλουθο ασύμμετρης πολυνευροπάθειας (διαβήτης, αλκοόλ, διαλυτικές ουσίες κ.ά.),

πάρεση περονιαίου (πίεση στο γόνατο εξαιτίας γύψου, τραυματισμού, κάθισμα στις φτέρνες),

μείωση βάρους, μερική κοντινή βλάβη του ισχιακού ν.,

επίδραση στο οσφυοϊερό πλέγμα (μηχανική/ αγγειακή),

Ο5 – ριζοπάθεια (μπορέλια),

επίδραση στο μυελό (ALS κ.ά.), φάρμακα, ουραιμία, ιδιοπαθής.

 

Συμπτώματα

Μειωμένη ισχύς/ αδυναμία ραχιαίας έκτασης, χωλό άκρο πόδι, καλή πρόγνωση στις τυπικές περιπτώσεις με αυτόματη υποχώρηση των συμπτωμάτων μέσα σε 3-6 μήνες.

Συμπτώματα, που εκδηλώνονται αιφνίδια, ποτέ δεν αφορούν παγίδευση ή χρόνια προοδευτική νόσο.

 

Αντικειμενική εξέταση

Αδυναμία στις αρθρώσεις/ δάκτυλα του άκρου ποδιού είναι το μόνο εύρημα, όταν τα συμπτώματα εκδηλώνονται αιφνίδια (= τυπική πάρεση περονιαίου).

Αν πρόκειται για διαφορετική κλινική εικόνα, εξετάζονται:

 

Μειωμένη αίσθηση δόνησης πάνω από τα σφυρά + μειωμένη αισθητικότητα με δοκιμασία μονοϊνιδίου +

εξάλειψη του Αχίλλειου αντανακλαστικού (πολυνευροπάθεια),

αδυναμία ιγνυακών τενόντων με αδυναμία κάμψης του γόνατου (σε επίδραση του ισχιακού ν.),

αδυναμία μέσου γλουτιαίου μ. με επίδραση στην απαγωγή του ισχίου (Ο5 – ριζοπάθεια).

 

Διερεύνηση

Ιστορικό (οξεία ή με αργό ρυθμό εκδήλωση της κατάστασης; πόνοι; δυσαισθησία;),

σημεία πολυνευροπάθειας; (Αλκοόλ, διαβήτης, διαλυτικές ουσίες, δοκιμασία με διαπασών, μονοϊνίδιο.),

δήγμα κρότωνα; φάρμακα;

 

Ίσως Β12-ορ, ASAT/ ALAT/ γGT/ CDT/ PEth.

 

Σε άτυπη εξέλιξη λήψη εργαστηριακών εξετάσεων με επικέντρωση στον έλεγχο τυχόν κακοήθειας, συστηματικής νόσου, δυσαπορρόφησης.

 

Θεραπεία

Στις τυπικές περιπτώσεις νάρθηκας + πρόγραμμα εκγύμνασης διαμέσου φυσιοθεραπευτή, αναμονή 3-6 μήνες για αυτόματη ανάρρωση, σε αποκλίνουσα εικόνα (πόνοι, προοδευτική επιδείνωση, συμμετοχή περισσότερων νεύρων) παραπομπή σε νευρολόγο.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019