Πελματιαία απονευρωσίτιδα, Άκανθα φτέρνας

ICD-10: Μ72.2 (Πελματιαία απονευρωσίτιδα) | Μ77.9 (Άκανθα φτέρνας)

Ορισμός

Φλεγμονή/ τενοντίτιδα, ίσως με αποτιτάνωση, κατά την οποία η πελματιαία περιτονία μένει σταθερή στο οστό της φτέρνας.

 

Αιτίες

Αντίδραση υπερκαταπόνησης, π.χ. σε παχυσαρκία, ακατάλληλα παπούτσια, συχνές ενοχλήσεις σε αθλούμενους (τρέξιμο, άλμα) σε σκληρή επιφάνεια, κυρίως αν τα παπούτσια είναι ακατάλληλα.

 

Μπορεί επίσης να πρόκειται για μία μερική έλλειψη της κατάφυσης.

 

Υψηλή και αντίστοιχα χαμηλή ποδική καμάρα προδιαθέτει για άκανθα φτέρνας, όπως και η μεγάλη ηλικία και ο αυξημένος πρηνισμός της ποδοκνημικής.

 

Εκδηλώνεται επίσης σε αυξημένο βαθμό σε νόσο Bechterew και άλλες σπονδυλαρθρίτιδες.

 

Συμπτώματα

Δυσχέρεια φόρτισης εξαιτίας πόνου κεντρικά κάτω από τη φτέρνα, κυρίως πρωινός πόνος.

Τα προβλήματα μπορεί να είναι μακροχρόνια, αλλά υποχωρούν αυτόματα μέσα σε περίπου 18 μήνες.

 

Αντικειμενική εξέταση

Σαφής ψηλαφητική ευαισθησία στο πρόσθιο τμήμα του οστού της φτέρνας, στην κατάφυση της πελματιαίας περιτονίας.

Μπορεί να ενισχυθεί διαμέσου ισχυρής ραχιαίας έκτασης των δακτύλων.

 

Διαφορική διάγνωση

Κάταγμα στρες, κάκωση της πελματιαίας επιφάνειας στην περιοχή της φτέρνας, παγιδεύσεις νεύρων.

 

Διερεύνηση

Κλινική διάγνωση.

Ελέγξτε την ποδική καμάρα.

 

Ίσως να χρειαστεί ακτινογραφία, για να αποκλειστεί κάταγμα στρες.

Αν στην ακτινογραφία γίνει ορατή μία άκανθα φτέρνας, αυτό δε συνεπάγεται καμία αλλαγή στη θεραπεία ή την πρόγνωση.

Συχνά υπάρχει ασυμπτωματική οστική άκανθα.

 

Το υπερηχογράφημα μπορεί να αποκαλύψει φλεγμονώδεις βλάβες.

 

Θεραπεία

Συχνά δυσθεράπευτη κατάσταση στο οξύ της στάδιο, εντούτοις με καλή πρόγνωση:

Παπούτσια, που να απορροφούν τους κραδασμούς, μείωση της άσκησης με τρέξιμο με αντίστοιχη αύξηση, π.χ. της κολύμβησης ή της ποδηλασίας, ανατομικά πέλματα, που χαλαρώνουν (τα οποία ψαλιδίζονται, ώστε να έχουν σχήμα-U για το επώδυνο σημείο φόρτισης) ή μαξιλαράκι φτέρνας.

Ανατομικά πέλματα υπάρχουν διαθέσιμα σε φαρμακεία ή καταστήματα ορθοπαιδικών ειδών και ειδών υγειονομικής περίθαλψης, ορθοπαιδικά ενθέματα διαμέσου τεχνικών κατασκευής ορθοπαιδικών ειδών, τόσο για αποφόρτιση της ευαίσθητης περιοχής, όσο και για υποστήριξη της ποδικής καμάρας. ΜΣΑΦ.

 

Εφαρμόστε κολλητικό επίδεσμο γύρω από την φτέρνα + επίσης στην κάτω επιφάνεια του ποδιού, ώστε ο ιστός του άκρου ποδιού να μετατοπίζεται εσωτερικά.

 

Η ένεση στεροειδούς αποφεύγεται και στην πράξη χρησιμοποιείται σπάνια.

(Ϊσως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολύ μεγάλης χρονικής διάρκειας/έντονες ενοχλήσεις. Ένεση [συγχρόνως με αναλγητικά] γίνεται από την εσωτερική επιφάνεια και όχι διαμέσου του πέλματος).

 

Διατάσεις της πελματιαίας περιτονίας (με ραχιαίες κάμψεις των δακτύλων), ίσως μείωση βάρους.

Παραπομπή σε φυσιοθεραπευτή για ενδυνάμωση των μυών του άκρου ποδιού, καθώς και για οδηγίες σχετικά με την τεχνική τρεξίματος (κατά το οποίο πρώτα πρέπει να έρχεται σε επαφή με το έδαφος η φτέρνα).

Σε σπάνιες περιπτώσεις χειρουργική παρέμβαση.

 

Αυτόματη ανάρρωση μέσα σε 1-2 χρόνια.

           

Φαρμακευτική αγωγή

 

ΜΣΑΦ:

Ιβουπροφαίνη | Κετοπροφαίνη | Ναπροξένη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019