Περιοστίτιδα κνήμης, Έσω κνημιαίο σύνδρομο, Έσω κνημιαίο σύνδρομο τάσης

ICD-10: Μ76.8

Βλέπε επίσης το υποκεφάλαιο ‘’Κάταγμα καταπόνησης’’ στο παρόν κεφάλαιο.

 

Ορισμός

Περιοστίτιδα στην εσωτερική πλευρά της κνήμης.

Πόνοι στους μυς, τη μυϊκή πρόσφυση του τένοντα στην κνημιαία περιοχή του ποδιού.

 

Αιτία

Καταπόνηση.

Ξεκινάει συχνά στην αλλαγή της επιφάνειας προπόνησης ή την ταχεία αύξηση της ποσότητας της προπόνησης σε αθλητές κυρίως το φθινόπωρο και την άνοιξη.

 

Προδιαθετικοί παράγοντες:

Υψηλή ποδική καμάρα, αυξημένος πρηνισμός στο τρέξιμο, αδύναμοι μύες στην πρόσθια πλευρά του κνημιαίου τμήματος του ποδιού σε σχέση με τη γαστροκνημία.

Θεωρείται ότι η νόσος αποτελεί προστάδιο του κατάγματος από καταπόνηση.

 

Συμπτώματα

Πόνος στην πρόσθια πλευρά του κνημιαίου τμήματος του ποδιού μετά από και/ή στη διάρκεια του τρεξίματος ή της βάδισης.

Κατά δεύτερο λόγο έντονες ενοχλήσεις μετά από σύντομη διάρκεια δρόμου και σε λιγότερο έντονη δραστηριότητα.

Κατά κανόνα ο πόνος εντοπίζεται 5-15 εκατ. πάνω από το έσω σφυρό.

H μυοσίτιδα του μυός-/της μυοτενόντιας σύνδεσης αποτελεί μία ηπιότερη παραλλαγή, η οποία προσβάλλει κυρίως άπειρους αθλητές νωρίς στη σεζόν.

 

Διαφορική διάγνωση

Σύνδρομο διαμερίσματος, κάταγμα καταπόνησης, γόνατο του δρομέα.

 

Αντικειμενική εξέταση

Πόνος και ευαισθησία διάχυτα κατά μήκος της έσω-οπίσθιας πλευράς της κνήμης-περιφερικά.

(Το κάταγμα από καταπόνηση παρουσιάζει σαφή ψηλαφητική ευαισθησία.)

 

Διερεύνηση

Κλινική διάγνωση.

 

Ο ακτινολογικός έλεγχος μπορεί μετά από πολύ χρόνο να δείξει πάχυνση του περιφερικού τμήματος της κνήμης.

Το κάταγμα από καταπόνηση γίνεται ορατό μετά από δύο εβδομάδες.

 

Στο σπινθηρογράφημα οστών μπορεί να φανεί διάχυτη συγκέντρωση στην περιοχή.

 

Η ΜΤ, όπως και το σπινθηρογράφημα οστών, ίσως αποκαλύψουν κάταγμα καταπόνησης νωρίτερα από ό,τι η α/α.

 

Θεραπεία

Φυσιοθεραπεία με οδηγίες για σωστή τεχνική στο τρέξιμο, τις διατάσεις κτλ.

Στην οξεία φάση χορηγείται αντιφλεγμονώδης θεραπεία με ΜΣΑΦ από το στόμα ή γέλη, εναλλακτικά γυμναστική (ποδηλασία, κολύμβηση).

 

Διόρθωση της τεχνικής τρεξίματος (χρειάζεται η ‘’κύλιση’’ στα άκρα πόδια, πρώτα ακουμπά στο έδαφος η πτέρνα), τα παπούτσια (πρέπει να είναι σταθερά/να απορροφούν τους κραδασμούς), πάτοι παπουτσιών, που να εφαρμόζουν κατάλληλα στο συγκεκριμένο πέλμα/ μαξιλαράκια πέλματος (σε υψηλή ποδική καμάρα), αποφυγή τρεξίματος σε σκληρή επιφάνεια, ενδυνάμωση του ιστού διαμέσου ισορροπημένης προπόνησης μυϊκής ισχύος, ενδυνάμωση μυϊκού ιστού στο πρόσθιο τμήμα της περιοχής της κνήμης, διατάσεις, όσο αφορά το πίσω τμήμα. Σε ανθεκτικές καταστάσεις σπάνια ίσως χρειαστεί να χειρουργική επέμβαση.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

ΜΣΑΦ:

Ιβουπροφαίνη | Nαπροξένη | Κετοπροφαίνη | Δικλοφαινάκη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019