Περιτενοντίτιδα αποτιτανωμένη (Peritendinitis calcarea)

ICD-10: Μ75.3

Βλέπε και το υποκεφάλαιο Σύνδρομο πρόσκρουσης στο παρόν κεφάλαιο.

 

Ορισμός

Εναπόθεση ασβεστίου στους ή γύρω από τους τένοντες στο μυοτενόντιο πέταλο, συχνότερα στον υπερακάνθιο τένοντα.

Παρουσιάζεται τόσο σε οξεία, όσο και χρόνια μορφή.

 

Αιτία

Οι οξείες μορφές μπορούν να εκδηλωθούν για πρώτη φορά μετά από υπερκαταπόνηση.

 

Οι χρόνιες μορφές εκδηλώνονται από άγνωστη αιτία, αλλά πιθανόν να αποτελούν τμηματικό φαινόμενο μίας εκφυλιστικής διαδικασίας του μυοτενόντιου πετάλου.

 

Σύμφωνα με μία θεωρία οι πιο οξείες μορφές πόνου εκδηλώνονται, όταν ο θύλακος γύρω από τον πυρήνα του ασβεστίου είναι τόσο τεταμένος, που πλησιάζει να υποστεί ρήξη.

Ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί μία ξαφνική ανακούφιση, το οποίο αντιστοιχεί στη ρήξη του θυλάκου και στη χαλάρωση της πίεσης, που δέχεται ο πυρήνας.

 

Συμπτώματα

Το άτομο, που έχει προσβληθεί, συχνότερα είναι ηλικίας 40-60 ετών.

 

Οξεία μορφή:

Συχνότερα οξεία έναρξη με έντονο πόνο, ο οποίος κάνει αδύνατη οποιαδήποτε δραστηριότητα με το πάνω άκρο και παρεμποδίζει τον ύπνο.

 

Στη χρόνια μορφή εκδηλώνεται πόνος, αδυναμία κατάκλισης στην προσβλημένη πλευρά και έκπτωση της κινητικότητας, κυρίως με τη μορφή μειωμένης απαγωγής με αδυναμία χτενίσματος, κουμπώματος του στηθοδέσμου κτλ.

 

Αντικειμενική εξέταση

Η οξεία μορφή χαρακτηρίζεται από μία έντονη επίδραση του ασθενή από τον πόνο, ο οποίος κρατάει το χέρι του στην πλαϊνή πλευρά του σώματος και προφυλάγει τον ώμο με το άλλο χέρι.

Ο πόνος δυσχεραίνει πολύ την εξέταση του ώμου.

 

Στη χρόνια μορφή εκδηλώνεται μία εικόνα παρόμοια με του συνδρόμου υπακρωμιακής προστριβής/ πρόσκρουσης του μυοτενόντιου πετάλου (βλέπε το υποκεφάλαιο παρακάτω).

 

Διερεύνηση

Κλινική διάγνωση.

Ξαφνική εκδήλωση έντονου καυστικού άλγους στον ώμο χωρίς τραυματισμό αφορά κατά πάσα πιθανότητα αποτιτανωμένη περιτενοντίτιδα.

 

Η ακτινογραφία αποκαλύπτει αποτιτάνωση.

 

Το υπερηχογράφημα μπορεί να αποκαλύψει αποτιτάνωση και πάχυνση του τένοντα.

 

Η χρόνια μορφή αποτελεί μέρος του συνδρόμου υπακρωμιακής προστριβής/ πρόσκρουσης ώμου.

 

Θεραπεία

Ένεση κορτιζόνης, προτιμότερο με αναλγητικά (προσπαθήστε πρώτα να αναρροφήσετε τις εναποθέσεις ασβεστίου, αν και πολύ σπάνια μπορεί να επιτευχτεί κάτι τέτοιο, αφού η σύσταση των επασβεστώσεων μοιάζει με σκληρή οδοντόκρεμα).

Ένα αποτέλεσμα της παρακέντησης είναι η δημιουργία μίας οπής στο θύλακο, η οποία ελαττώνει την πίεση στον πυρήνα σύμφωνα με ό,τι έχει αναφερθεί παραπάνω.

Χορήγηση αναλγητικών, ΜΣΑΦ (προτιμότερο σε συνδυασμό), φυσιοθεραπεία.    

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Κορτιζόνη:

Μεθυλπρεδνιζολόνη | Ακετονίδιο τριαμσινολόνης.

 

ΜΣΑΦ:

Δικλοφαινάκη | Ιβουπροφαίνη | Nαπροξένη | Κετοπροφαίνη.

 

Παρακεταμόλη.

Παρακεταμόλη + κωδεῒνη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019