Ρήξη υπερακανθίου, Ρήξη μυοτενόντιου/ στροφικού πετάλου (Rotator cuff)

ICD-10: S46

Βλέπε επίσης τα υποκεφάλαια Οστεοαρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, Τενοντίτιδα δικεφάλου, Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής, Περιτενοντίτιδα αποτιτανωμένη και Τενοντίτιδα υπερακανθίου στο παρόν κεφάλαιο.

 

Αιτία

Τραυματισμός (σε νεότερους ασθενείς και σημαντική βία) και/ή εκφυλιστικές βλάβες (ηλικιωμένοι ασθενείς, μέτρια βία).

Η ρήξη μπορεί να είναι μερική ή ολική.

 

Συμπτώματα

Σε μερική ρήξη ο ασθενής παρουσιάζει πόνο απαγωγής, καθώς και αίσθημα αδυναμίας, συχνά πόνο στην κίνηση και πόνο σε ηρεμία.

 

Σε μερική ρήξη μπορεί να είναι δυσχερής η διάκριση της συμπτωματολογίας από εκείνη που χαρακτηρίζει την τενοντίτιδα του υπερακανθίου.

Η ρήξη παρουσιάζεται γρήγορα.

 

Σε ολική ρήξη  ο ασθενής γενικά δεν μπορεί να εκτελέσει ενεργητική απαγωγή στην ωμοβραχιόνια άρθρωση.

‘’Έχει κλειδώσει ο ώμος, ξαφνικά έχασα τη δύναμη’’.

 

Διαφορική διάγνωση

Τενοντίτιδα υπερακανθίου/σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής, τενοντίτιδα δικεφάλου, ενθεσοπάθεια (σκεφτείτε τη σπονδυλαρθρίτιδα), παγωμένος ώμος, αποτιτανωμένη περιτενοντίτιδα, αυχενική ριζοπάθεια, αυχενοβραχιαλγία.

 

Αντικειμενική εξέταση

Σε μερική ρήξη ευρήματα αντικειμενικής εξέτασης, όπως σε τενοντίτιδα υπερακανθίου.

Σε ολική ρήξη αδυναμία ενεργητικής απαγωγής της άρθρωσης του ώμου.

Ωστόσο διατηρείται πλήρης ακτίνα στην παθητική κίνηση.

 

Διερεύνηση

Επείγουσα ακτινολογική εξέταση (ΜΤ ή υπερηχογράφημα) σε υποψία ρήξης, στην οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο εγχείρησης.

Για διαγνωστική δυνατότητα των λεπτομερειών (κυρίως των μερικών ρήξεων) απαιτείται ενδοαρθρική ένεση σκιαστικού.

 

Θεραπεία

Σε νέους ασθενείς με οξεία ολική ρήξη προτιμάται η εγχείρηση μέσα σε 1 εβδομάδα (το αργότερο σε 3 εβδομάδες), δηλαδή επείγουσα παραπομπή σε ορθοπαιδική κλινική.

Ακόμη και σε ολική ρήξη σε ηλικιωμένους, όπου η αιτία είναι η εκφύλιση, πρέπει να αποσταλεί παραπομπή σε ορθοπαιδικό με διαγνωστικό ερώτημα για εγχείρηση.

Ωστόσο σε ηλικιωμένους ασθενείς συχνά υπάρχει εναπόθεση λίπους στον τένοντα, που κάνει αδύνατη την εγχείρηση (λιπώδης εκφύλιση). ΜΣΑΦ.

 

Οι μερικές ρήξεις αντιμετωπίζονται με πρώιμη κινησιοθεραπεία και ΜΣΑΦ.

(Βλέπε τη θεραπεία στο υποκεφάλαιο Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής και Τενοντίτιδα υπερακανθίου στο παρόν κεφάλαιο.)

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

ΜΣΑΦ:

Ιβουπροφαίνη | Ναπροξένη | Κετοπροφαίνη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019