Σκολίωση

ICD-10: Μ41

Ορισμός

Απόκλιση της ΣΣ στα πλάγια, απλή ή διπλή (= σε σχήμα-S).

Μπορεί να είναι λειτουργική σε οσφυαλγία ή σε μεγαλύτερη διαφορά μήκους των κάτω άκρων (> 1 εκ.).

 

Η δομική σκολίωση γίνεται συχνά αντιληπτή από το σχολικό (θεσμοί που ισχύουν στη Σουηδία) γιατρό/ σχολική νοσηλεύτρια κατά τον έλεγχο υγείας στην 4η δημοτικού και την 1η γυμνασίου.

 

Αιτία

Συχνότερα άγνωστη.

 

Συμπτώματα

Απουσία συμπτωμάτων σε ήπιες μορφές, που είναι και το πιο συνηθισμένο.

Σε σκολίωση υψηλού βαθμού μπορεί ο θώρακας να παρουσιάζει μία στροφική παραμόρφωση και να σχηματιστεί ένας ‘’ύβος’’, από τον οποίο επηρεάζεται η πνευμονική χωρητικότητα.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ορατή απόκλιση της ΣΣ στην επισκόπηση σε όρθια στάση και σε κάμψη προς τα μπρος.

Εξέταση με σκολιόμετρο, με το οποίο γίνεται μέτρηση της γωνίας στροφής του κορμού (ΓΣΚ).

ΓΣΚ<7 = φυσιολογική, ΓΣΚ>7 = διερεύνηση.

 

Διερεύνηση

Σε ΓΣΚ

> 7 ζητήστε α/α με διαγνωστικό ερώτημα για τη γωνία-Cobb.

< 10 μοίρες σημαίνει καμία ενέργεια,

10-20 μοίρες χρειάζεται ετήσιος έλεγχος,

> 20 μοίρες παραπομπή σε ορθοπαιδικό για εκτίμηση.

 

Θεραπεία

Στις ήπιες περιπτώσεις ενημέρωση, φυσιοθεραπεία, ενδεχομένως υπερυψωμένα παπούτσια, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις παραπομπή σε ορθοπαιδικό με ερώτημα για την αναγκαιότητα χρήσης κορσέ (σε παιδιά, που αναπτύσσονται) ή για εγχείρηση (ενήλικες).

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019