Σύνδρομο διαμερίσματος άκρων

ICD-10: Οξύ Μ79.6 | Χρόνιο Μ62.8

Ορισμός

Αυξημένη πίεση ιστού στον ανατομικό χώρο, που ονομάζεται ‘’διαμέρισμα’’, συχνότερα σε μυϊκό χώρο.

Η αύξηση της πίεσης συνεπάγεται ιστική ισχαιμία με κίνδυνο για ιστικές βλάβες.

 

Αιτίες

Αυξημένος όγκος σε κάποιο διαμέρισμα εξαιτίας πρόσφατου τραυματισμού/ κατάγματος/ κάκωσης από σύνθλιψη με αιμορραγία, οίδημα, μυϊκή υπερτροφία λόγω αυξημένης φυσικής δραστηριότητας ή πίεσης στην εξωτερική πλευρά ενός π.χ. κυκλοτερούς γύψου.

 

Αυτό οδηγεί σε μειωμένη αιματική ροή, ισχαιμία της περιοχής.

Η ανατομική κατάσταση, ο στενός χώρος διαμερίσματος αποτελούν προδιαθετικούς παράγοντες.

 

Σε χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος κυριαρχεί πιθανόν ο συνδυασμός μακροχρόνιας φυσικής δραστηριότητας και ανατομικής κατάστασης ως αιτιολογικών παραγόντων.

Ακόμη και η υπόταση στους ιστούς μετά από απώλεια συνείδησης/ τοξικώσεις μπορούν να προκαλέσουν σύνδρομο διαμερίσματος.

 

Συμπτώματα

Οξύ σύνδρομο διαμερίσματος:

Έντονος πόνος, συχνά σε συνδυασμό με τραυματισμό.

 

Η πιο συνηθισμένη εντόπιση:

Οι μυϊκοί χώροι της περιοχής της κνήμης του ποδιού, σπανιότερα η ποδοκνημική, το αντιβράχιο ή ο μηρός.

 

Χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος:

Εκδηλώνεται προοδευτικά και συχνά είναι περισσότερο διάχυτο και δυσερμήνευτο.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ο ισχυρός πόνος (ανθεκτικός ακόμη και στη μορφίνη) αποτελεί το πιο σημαντικό σύμπτωμα και εγείρει την υποψία.

Ο πόνος εκδηλώνεται τόσο σε ηρεμία, όσο και σε παθητική κίνηση.

 

Δυσκαμψία και αυξημένη τάση σε διαμέρισμα, που έχει υποστεί επίδραση, μυϊκή αδυναμία των μυών, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί, πόνος σε παθητικό τέντωμα του συγκεκριμένου μυϊκού ιστού, επίδραση νεύρων, που βρίσκονται μέσα στο ‘’διαμέρισμα’’.

 

Οι περιφερικές σφύξεις είναι φυσιολογικές, η πίεση του διαμερίσματος κατά κανόνα δεν υπερβαίνει την αρτηριακή πίεση.

 

Διαφορική διάγνωση

Φλεγμονή του περιοστέου, κάταγμα στρες.

 

Διερεύνηση

Κυρίως κλινική διάγνωση.

Μπορεί να υπάρχει δυσχέρεια στο να μπει η διάγνωση.

Η μέτρηση της πίεσης του μυός διενεργείται διαμέσου ορθοπαιδικής κλινικής.

 

Θεραπεία

Αφαιρέστε αμέσως τυχόν κυκλοτερείς γύψους, υψηλή ανάρροπη θέση.

 

Σε υποψία σε οξέα περιστατικά γίνεται παραπομπή σε νοσοκομείο για κατευθείαν αντιμετώπιση.

Η χειρουργική θεραπεία με απευθείας διάνοιξη του μυϊκού χώρου (χειρουργική διάνοιξη περιτονίας), για να ‘’σταματήσει η άσκηση πίεσης’’, μπορεί να διασώσει το μυϊκό ιστό και τα νεύρα από μόνιμες βλάβες.

 

Οι χρόνιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με διορθωτικές ασκήσεις.

Σε σπάνιες περιπτώσεις η αντιμετώπιση περιλαμβάνει χειρουργική διάνοιξη της περιτονίας.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019