Σύνδρομο Εhlers-Danlos, Υπερευλυγισία αρθρώσεων

ICD-10: Μ25.5 (Αρθραλγία ΜΚΑ)

Αιτίες

Συχνά κληρονομική, βλάβες του κολλαγόνου.

 

Συμπτώματα

Υπερευλυγισία των αρθρώσεων, ελαστικό δέρμα, αιμορραγική τάση.

 

Αντικειμενική εξέταση

Με τουλάχιστον 5 από 9 βαθμούς από τα παρακάτω μπαίνει η διάγνωση:

 

* Υπερέκταση του αγκώνα περισσότερο από 180 μοίρες (1 βαθμός για κάθε πλευρά).

 

* Υπερέκταση του γόνατου περισσότερο από 180 μοίρες σε κάθε πλευρά (1 βαθμός για κάθε πλευρά).

 

* Ο αντίχειρας μπορεί να αγγίξει το αντιβράχιο, κάμπτεται προς τα πίσω (1 βαθμός για κάθε πλευρά).

 

* Το μικρό δάκτυλο μπορεί να καμφτεί προς τα πίσω πάνω από 90 μοίρες με την παλάμη τοποθετημένη σε τραπέζι (1 βαθμός για κάθε πλευρά).

 

* Κάμψη προς τα κάτω με τα γόνατα σε ευθεία και τις παλάμες στο πάτωμα (1 βαθμός).

 

Επιπλέον διαπιστώνεται υπερελαστικότητα και ευθρυπτότητα δέρματος, αιμορραγική διάθεση.

 

Διερεύνηση

Η εκτίμηση γίνεται με συναίσθηση της ηλικίας του ασθενή.

Τα άτομα γίνονται πιο δύσκαμπτα με την πάροδο του χρόνου, ιστορικό και κληρονομικότητα.

 

Θεραπεία

Φυσιοθεραπεία με ασκήσεις σταθεροποίησης.

 

Ειδική θεραπεία δεν υπάρχει.

 

Αναλγητικά/ ΜΣΑΦ, αν χρειαστεί.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019