Τενοντίτιδα δικεφάλου

ICD-10: Μ65.9 Β

Ορισμός

Φλεγμονή, μηχανικός ερεθισμός ή εκφυλιστική εξεργασία κατά κανόνα στη μακρά κεφαλή του δικεφάλου.

 

Συμπτώματα

Πόνος πάνω από τη μακρά κεφαλή του δικεφάλου στο πρόσθιο τμήμα του ώμου, πάνω από τη δικεφαλική αύλακα.

Μπορεί να συνδυάζεται με τενοντίτιδα του μυοτενόντιου πετάλου και πρόσκρουση ώμου (βλέπε το αντίστοιχο υποκεφάλαιο).

 

Στις περιπτώσεις, στις οποίες το πάχος του τένοντα εμποδίζει το πέρασμα διαμέσου του καναλιού της αύλακας, παρουσιάζεται μία μηχανική αδυναμία ανύψωσης του χεριού πάνω από τις 80-90ο προς τα εμπρός, η αποκαλούμενη ‘’κλεψύδρα του δικεφάλου’’.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ευαισθησία στην ψηλάφηση της περιοχής, κυρίως της αύλακας.

Πόνος προκαλείται σε κάμψη 90 μοιρών της άρθρωσης του αγκώνα με το αντιβράχιο σε πρηνισμό, όταν ο ασθενής επιχειρεί να εκτελέσει υπτιασμό με αντίσταση, επώδυνο τόξο με το χέρι/ άκρο χέρι σε έκταση και πλήρη υπτιασμό και κάμψη της άρθρωσης του αγκώνα με αντίσταση (δοκιμασία Speed’s), ενδεχομένως δυσχέρεια ανύψωσης του πάνω άκρου περισσότερο από 80-90ο προς τα εμπρός.

 

Διερεύνηση

Κλινική διάγνωση, ίσως υπέρηχος.

Τα πάνω άκρα βρίσκονται σε έκταση προς τα εμπρός, τις παλάμες προς τα επάνω και ο εξεταστής σπρώχνει τα πάνω άκρα προς τα κάτω = δοκιμασία της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.

 

Θεραπεία

Στην οξεία φάση ΜΣΑΦ από το στόμα και αρχικά σύντομη ξεκούραση, στη συνέχεια αντιμετώπιση με φυσιοθεραπεία με προπόνηση ισχύος και κινητικότητας.

Μην αντιμετωπίζετε με ενέσεις στεροειδών δίπλα ή μέσα στον τένοντα λόγω κινδύνου ρήξης.

 

Με νέα χειρουργική μέθοδο εκτελείται τενοντοδεσία της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.

(Ο τένοντας τέμνεται στο πιο ψηλό του σημείο στην έκφυσή του και καθηλώνεται μετά από επανασύνδεσή του με βίδα παρεμβολής στο βραχιόνιο περιφερικά της αύλακας. Με την τεχνική αυτήν επιτυγχάνεται μία φυσιολογική λειτουργία του δικεφάλου, αφού το λειτουργικό μήκος μυός+τένοντα παραμένει αμετάβλητο.)

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

ΜΣΑΦ:

Iβουπροφαίνη | Nαπροξένη | Κετοπροφαίνη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019